logo yeni

HANGİ KURUMDA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARININ %98,5’İ HUKUKA AYKIRI BULUNMUŞ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplinÇalışanlara verilen disiplin cezalarının %98,5’inin yargı tarafından hukuka aykırı bulunması soru önergesine konu oldu.

Milletvekili Aylin NAZLIAKA, verdiği soru önergesiyle, Sağlık Bakanlığı idarecileri tarafından çalışanlara verilen disiplin cezalarının tamamına yakınının yargı tarafından hukuka aykırı bulunduğunu gündeme getirerek, bu durumunun personelin idarecilerin baskısı altında olduğunu ve mobbinge maruz kaldığını gösterip göstermediğini sordu.

Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından cevaplandırılması istemi ile verilen soru önergesinde şöyle denildi:

Sağlık mesleki bilgi ve beceri gerektiren, insan faktörünün önem taşıdığı mesleklerin başında gelmektedir. Sağlık kurumlarında personel arasındaki uyum, çalışma barışı, ücret politikaları ve çalışma koşulları sağlık hizmetlerinin sunumunu doğrudan etkileyen faktörlerdir.

AKP iktidarları döneminde gerek idari kadrolara yapılan atamalarda gerekse görevlendirmelerde mesleki yeterlilik ve deneyimin yerini siyasi yakınlık, tarikat ve cemaat ilişkilerinin aldığı yönündeki iddialar sıklıkla gündeme gelmiştir. Ne kadar hasta o kadar maaş anlayışı sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini düşürürken, çalışma barışını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Sağlık Bakanlığı söz konusu dönemde dünyanın hiçbir ülkesinde ve sağlık kurumunda görülmesi mümkün olmayan bir duruma imza atmıştır. Ortaya çıkan bu tablo Sağlık Bakanlığı’nda hukukun işlemediğini, idarecilerin personel üzerinde nasıl bir baskı kurduğunu, çalışanların nasıl bir mobbinge maruz kaldığını ispatlar niteliktedir.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2007-2013 yılları arasında 33 bin 516 personel hakkında disiplin cezası verilmiştir. Bakanlığın uygulamalarını haksız ve hukuka aykırı bulan, tüm baskılara rağmen dava açmayı göze alan 2 bin 741 personel yargıya gitmiştir. Bu davalardan 2 bin 104 personel lehine sonuçlanırken sadece 33 davayı bakanlık kazanmıştır, 375 dava ise halen devam etmektedir.

Bu veriler, Sağlık Bakanlığı idarecileri tarafından, çalışanlara verilen, disiplin cezalarının yüzde 98.5’ini hukuka aykırı olduğunu, çalışanların nasıl bir baskı altında olduğunu, nasıl bir mobbinge maruz kaldığını göstermektedir. Bu rakamlar kamu yönetimi açısında üzerinde özel bir tez çalışması yapılacak kadar özeldir.

Sağlık Bakanlığı idarecilerin keyfi karar ve cezalarını önlemek için bir an önce önlem almak, çalışanlarıyla barışmak, başta nöbetler olmak üzere çalışma koşullarını AB standartları düzeyine çıkarmak zorundadır. Bu vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmeti alması için de büyük önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda;

1- Sağlık Bakanlığı idarecileri tarafından, çalışanlara verilen disiplin cezaları yüzde 98.5 oranında yargı tarafından hukuka aykırı bulunmuştur. Bu durum Sağlık Bakanlığı personelinin idarecilerin baskısı altında olduğunu, mobbinge maruz kaldığını göstermiyor mu? Bu olumsuz tablonun nedeni liyakate uygun olmayan idareci atamaları mıdır?

2- Kamu yönetimi ve kamu hukuku açısından kabul edilmesi mümkün olmayan bu tablonun giderilmesi için hangi önlemler alınacaktır?

3- Çalışanlar hakkında haksız yere disiplin cezası veren ve bu durumu yargı kararıyla kesinleşen yöneticiler hakkında yapılan bir işlem var mıdır?

4- Bakanlık aleyhinde açılan ve kaybedilen davalar nedeniyle ne kadar mahkeme masrafı ödenmiştir? İdarecilere rücu edilen ceza var mıdır?

5- Haksız yere disiplin cezası verilen personelden Sağlık Bakanı olarak Bakanlık adına özür dilemeyi düşünüyor musunuz?

6- Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2007-2013 yılları arasında kaç idarecinin yeri değişmiştir? Yeni atanan ve görevden alınan idareci sayısı nedir?

7- Sağlık, Anayasal bir hak olup vatandaşlarımızın en temel ve vazgeçilmez haklarından biridir. Bu hizmeti en iyi şekilde vermek ise devletin öncelikli görevlerindendir. Personeline karşı hukuksuz işlem yapan, haksız yere disiplin cezası veren bir idarenin vatandaşlarımıza tarafsız ve yeterli hizmeti vermesi mümkün müdür?

8- Doktor ya da hemşire kadrosunda bulunup idari görev yapan personel sayısı nedir? İllere göre dağılımı nedir? Bu durum diğer çalışanların nöbet sayılarını artırmıyor mu?

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.