logo yeni

LOJMAN TAHSİSİ VE SATIŞI KONUSUNDA MALİYE BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

lojmanKamu konutlarının edinilmesi, kamu çalışanlarına tahsisi ve satışıyla ilgili olarak, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK tarafından açıklama yapıldı.

Bir soru önergesine cevap niteliğinde hazırlanan ve Bakan Mehmet ŞİMŞEK imzasını taşıyan açıklamada şöyle denildi:

Bakanlığımızca, 2002-2013 yılları arasında toplam 122 adet lojmanın satışı yapılmış olup karşılığında 22.220.558 TL satış bedeli tahakkuk etmiştir.

Ayrıca 2002-2013 yılları arasında satın alma ve kamulaştırma suretiyle lojman edinilmemiş olup, Başbakanlığın 2007/3 sayılı Tasarruf Genelgesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında lojman yapımı ile ilgili arsa ve arazi satın alınmayacağı, kamulaştırılamayacağı, kiralanmayacağı ve yeni inşaat yapılmayacağı hükmü getirilmiştir. Ancak Bakanlığımızın 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca; bütçeden herhangi bir harcama yapılmaksızın, arsa ve /veya kat karşılığı inşaata konu edilmek ve kamu kurum ve kuruluşları ile doğrudan sözleşme/protokol yapılmak suretiyle genel bütçeye dahil kamu idarelerinin kamu hizmetlerinin görülmesi için ihtiyaç duyduğu hizmet binaları, tesis ve lojmanların yapımı gerçekleştirilebilmektedir. Bu doğrultuda genel olarak kullanılmayan veya güçlendirme maliyeti çok yüksek olan lojman binalarının bulunduğu taşınmazlar kat karşılığı inşaata konu edilmektedir.

Kamu Konutları Yönetmeliğinin “Konutların Yönetimine Dair Esaslar” başlıklı 35’ inci maddesinde; “…Ancak, kanunlar gereğince ve bu Yönetmelik hükümlerine göre, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yürütülmesi gerekli görevler dışında, genel bütçeye bağlı dairelere tahsisli konutların yönetimi, konut tahsisine dair usul ve esasların uygulanması, işletme, bakım, onarım ve benzeri işlerinin yapılması ve bunlara ait giderlerin ödenmesi gibi işler konutların tahsis edildiği Bakanlıklara aittir. ...Genel bütçe dışındaki kurum ve kuruluşların konutlarının yönetimi, bu idarelere aittir.” şeklinde düzenlemeler yer almaktadır.

Buna göre; Kamu Konutları Yönetmeliğinin 35’inci maddesine göre kamu konutlarının yönetimi tahsisli olduğu idareler tarafından yürütülmekte olup, bahsedilen Yönetmeliğin 6’ıncı maddesi gereğince kamu konutu türlerine göre ayrımı yapılan konutların sayılarının ilgili idarelerden temin edilmesi gerekmekle birlikte, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün MEOP2 (Milli Emlak Otomasyon Projesi 2) veri tabanında yer alan kayıtlara göre; Ankara İlinde toplam 5658 adet kamu konutunun bulunduğu, ayrıca bu konutlardan Bakanlığımıza tahsisli olanlardan 136 adetinin sıra tahsisli, 335 adetinin ise görev tahsisli olarak ayrımının yapıldığı görülmekte olup, Bakanlığımız ve Ankara Valiliği (Defterdarlık) yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından alınan konut tahsis kararlarına göre görev tahsisli olarak kamu konutunda oturmakta iken 2013 yılı içinde başka bir kamu konutuna geçen personel sayısı 11 adet olup, sıra tahsisli konutlarda oturmakta iken yer değiştiren personel sayısı 7 adettir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.