logo yeni

KİMLER MAARİF MÜFETTİŞİ OLACAK VE NE KADAR ÜCRET ALACAK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel18TBMM Genel Kurulunda Kabul edilen ve Cumhurbaşkanının onayına sunulan 6528 sayılı “Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazi Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun” Milli Eğitim Bakanlığındaki kariyer mesleklere ilişkin düzenlemelerden bazılarında değişiklikler yapıyor.

Kanunda yer alan düzenlemeler arasında, il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde Maarif Müfettişleri Başkanlığının oluşturulması ile bu Başkanlıkta “Maarif Müfettişi” ve “Maarif Müfettiş Yardımcısı” istihdam edilmesi husus da yer alıyor.

Maarif Müfettişliği

-İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Maarif Müfettişleri Başkanlığında, Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcıları istihdam edilecek.

-Maarif Müfettiş Yardımcılığına atanacakların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, ilahiyat fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları ve yapılacak yarışma sınavında başarılı olmaları gerekecek.

-Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına, öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar arasından ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olanlar arasından da atama yapılabilecek.

-Maarif Müfettiş Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla yapılacak yeterlik sınavına girecek ve sınavda başarılı olmaları halinde Maarif Müfettişi olarak atanacak.

-Maarif Müfettişlerinin, her hizmet bölgesinde iki yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek süreler kadar çalışmaları esastır. Hizmet bölgelerinin oluşturulması ve bu bölgelerdeki çalışma süreleri ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenecek.

Maarif Müfettişliğine ve Maarif Müfettiş Yardımcılığına atanmış sayılan personel

Kanun yürürlüğe girdiğinde, Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanlar Maarif Müfettişi, Millî Eğitim Denetçi  Yardımcısı  ve İl  Eğitim  Denetmen  Yardımcısı  kadrolarında  bulunanlar ise Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılacaklar.

Bu şekilde Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanacak olanlara, atanmadan önce mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutarının, yeni kadroları için öngörülen malî haklar toplamı net tutarından fazla olması hâlinde, atanmış sayıldıkları kadroda bulundukları sürece, haklarında eski kadrolarının mali haklarına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanacak.

Kaldırılan unvanlar

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadro unvanları oluşturulurken, Bakanlık kadroları arasında halen mevcut olan  Millî Eğitim Denetçisi, İl Eğitim Denetmeni, Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadro unvanları ise kaldırıldı.

Aylık ücretleri

Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarında görev yapacak olanların (önceki kadroları nedeniyle daha yüksek ücret almaya devam edecek olanlar hariç) aylık net ücretleri, 2014 yılı için geçerli olan belirlemeler bakımından, memurunyeri.com olarak yaptığımız hesaplamaya göre şöyle olacak:

9 uncu derecenin 1 inci kademesinden göreve başlayan Maarif Müfettiş Yardımcısı aylık net 2.632,36 TL alırken, 25 yıl hizmeti bulunan ve 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde bulunan Maarif Müfettişi ise aylık net 3.253,86 TL maaş alabilecek.

(Bu maaş tutarları, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre hesaplanmış olup, Gelir Vergisi oranı %15 olarak uygulanmıştır.) 

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.