logo yeni

DERSHANE ÖĞRETMENLERİNİN MEMURLUĞA ATANMASI NASIL OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ogretmen25580 saylı Özel Öğretim Kurumları Kanununda yapılan değişiklikler arasında, dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri iş yerlerinde görev yapan eğitim personelinin öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanmaları düzenlemesi de yer alıyor.

Meclis Genel Kurulunda görüşülmekte olan “Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 5580 saylı Özel Öğretim Kurumları Kanununda da değişiklikler yapıyor.

Söz konusu Kanun Tasarısının Meclis Genel Kurulunun son oturumunda kabul edilen 12 nci maddesi ile 5580 sayılı Kanuna bir madde eklenmiş oldu. Bu düzenlemeye göre, dershanelerin eğitim personelinden  gerekli nitelikleri taşımakta olanlar MEB'e öğretmen olarak atanabilecek.

Meclis Genel Kurulunda dün gece yapılan görüşmelerde, Tasarıda yer alan ve 1/7/2015 tarihi itibariyle prim ödenmiş çalışma süresi en az altı yıl olanların öğretmen olmasını düzenleyen hüküm, AKP Milletvekilleri tarafından verilen bir önergeyle değiştirilde ve altı yıl çalışma şartına 1/1/2014 tarhi itibarıyla sahip olunması şartı getirildi.

Öğretmen kadrosuna kimler atanacak?

Kanun Tasarısının yasalaşmasıyla;

**Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte, ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri iş yerlerinde eğitim personeli olarak çalışıyor olmak,

**Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

**Bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olmak,

**657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşımak

koşullarına bir arada sahip olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen kadrosuna atanabilecek.

Öğretmen kadrosuna atanma süreci ve haklar

Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlardan, Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin;

**01.07.2015 - 01.08.2015 tarihleri arasında başvuruda bulunmaları gerekecek.

**Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS)  girmeleri gerekmeyecek.

**MEB tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları gerekecek.

**Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen unvanlı memur kadrolarına atamaları yapılacak.

**Kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilecek.

**Sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atamaları yapılmayacak.

**MEB kadrolarına ataması yapılanlar,  ayrıldıkları özel öğretim kurumundan kıdem ve ihbar tazminatı talep edemeyecek.

Söz konusu düzenleme

MADDE 12- 5580 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1– Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri iş yerlerinde eğitim personeli olarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlardan, bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olup 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlar 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında başvurmaları hâlinde, Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilmek ve sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilirler. Bu fıkraya göre Bakanlıkta istihdam edilenler ayrıldıkları özel öğretim kurumundan kıdem ve ihbar tazminatı talep edemez.  …”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.