logo yeni

MEMUR HASTALIK RAPORUNU HASTALIK İZNİNE NASIL DÖNÜŞTÜRÜR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

raporHastalıkları sebebiyle haklarında düzenlenen raporlara istinaden Devlet memurlarının hastalık izni kullanabilmeleri, bazı usul ve esaslara uygun şekilde hareket etmeleri halinde mümkün olabilmektedir.

Devlet memurları hakkında hangi hâllerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından hastalık raporu düzenleneceği ve raporların süreleri ile hastalık iznine ilişkin usul ve esaslar “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”de düzenlenmiştir.

Bu Yönetmeliğe göre, Devlet memurlarına hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilebilmesi, bazı usul ve esaslara uygun hareket edilmesini gerektirmektedir.

Hastalık raporu kuruma ne zaman verilir?

Kamu hizmetlerinde aksamalara yol açılmaması ve raporun usul ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine ulaştırılması gerekir.

Örneği gönderilmiş ise, kullanılacak hastalık izni süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur.

Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir.

Hastalık iznini kim verir?

Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirleri tarafından verilir.

Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı zorunludur.

Geçici görevli memurun hastalık iznini kim verir?

Geçici görev veya vekâlet sebebiyle diğer kurumlarda görevli memurlara, görev yaptıkları kurumların izin vermeye yetkili amirleri tarafından hastalık izni verilir.

Yurtdışında geçici görevli memurların hastalık iznini ise misyon şefleri verir.

Usule aykırı rapor

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilmez.  

Hastalık raporlarının Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmek zorundadır. Bildirim yapıldığı halde görevine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılırlar.

İzinsiz ve özürsüz olarak görevini terk eden Devlet memurları hakkında da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili özel düzenlemelerinde yer alan yaptırımlar uygulanır.

Fenne aykırı rapor

Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.