logo yeni

ARAŞTIRMACILARIN MAĞDURİYETİ KISMEN ÇÖZÜLDÜ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel6Kamu kurum ve kuruluşlarının kapatılması veya teşkilat yapılarının değiştirilmesi ya da özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veya tamamen satışı gibi nedenler gerekçe gösterilerek, bu kurumlarda görev yapan ve bulundukları kadrolara kariyer ve liyakat esaslarına göre ve  genellikle de görevde yükselme sınavı sonucunda atanmış olan pek çok personel, görevinden alınarak “Araştırmacı” denilen kadroya atanmış ve atanmaya da devam etmektedirler.

Araştırmacı kadrosuna bu şekilde atanmış olanlar, mali açıdan kayıplara uğramalarının yanı sıra manevi açıdan da telafisi imkanı olmayacak şekilde etkilenmişlerdir.

Bu personelin yıllardır verdiği mücadele sonucunda, mali haklarındaki kayıpların bir kısmının giderilmesini sağlayan bir düzenleme Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. 

Meclis Genel Kurulunda Çarşamba gecesi kabul edilen Torba Kanuna eklenen bir fıkrayla, “Araştırmacı” kadrosunda görev yapan personelin aylık maaş unsurlarının bazılarının “Müdür Yardımcısı”  kadro unvanı için geçerli olan belirlemelere göre ödenmesi sağlandı.

Daha önce yapılan düzenlemelerle bazı Araştırmacıların önceki kadrolarına bağlı hakları saklı hale getirilerek mağduriyetleri giderilmişken, Müdür Yardımcısı kadrosunun zam-tazminat ve ek ödemesinden yararlanmaları öngörülen Araştırmacıların mali haklarındaki kayıplar tümüyle telafi edilmiş olmamaktadır.

Araştırmacıların zam, tazminat ve ek ödemeleri değişti

Araştırmacılar hakkında,  kamu kurumlarında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan aynı derecedeki müdür yardımcısı hakkında uygulanmakta olan zam, tazminat ve ek ödemeler geçerli olacak.

Buna göre, Araştırmacıların yan ödeme puanları düşerken, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranlarında artış olacağından, aylık net maaşları da bulundukları kadro derecesine göre farklı miktarlarda artmış olacak.

ARAŞTIRMACI KADRO UNVANININ MAAŞ UNSURLARI

DERECE KADEME

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI OARANI

EK ÖDEME ORANI

YAN ÖDEME TOPLAM PUANI

1

 %60

%115

900

2

%60

%115

900

3

%60

%110

900

4

%60

%110

900

MÜDÜR YARDIMCISI KADRO UNVANININ MAAŞ UNSURLARI

DERECE KADEME

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANI

EK ÖDEME ORANI

YAN ÖDEME TOPLAM PUANI

1

 %125

%165

750

2

%100

%165

750

3

%80

%165

750

4

%68

%165

750

ARAŞTIRMACILARIN MAAŞINDA GÖRÜLECEK AYLIK NET ARTIŞ MİKTARI

KADRO AYLIK DERECESİ

AYLIK NET MAAŞ ARTIŞI

1

831,73 TL

2

650,25 TL

3

541,36 TL

4

454,25 TL

Not:

**2014 yılı için geçerli olan aylık katsayısına göre hesaplama yapılmıştır.

**Döner sermayeden yararlanan personel için, emsali personele ödenen ek ödeme miktarı kadar sabit döner sermaye ödemesi dahil edilmiştir.

**Fark tazminatı ödenmemekte olduğu varsayılmıştır.

Torba Kanunda düzenlenen hüküm

(Kabul edilen Kanunun 42 nci maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklendi)

"Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle 657 sayılı Kanuna tabi "Araştırmacı" unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece, anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli "müdür yardımcısı" kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınır. Bu fıkra hükümleri, 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen fark tazminatı verilmek ve ek ödemeleri döner sermaye bütçesinden ödenmek suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi kapsamında yer alan "Araştırmacı" kadrosunda bulunanlar hakkında da uygulanır ve bunlara 209 sayılı Kanuna göre ayrıca ek ödeme yapılmaz."

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.