logo yeni

DEVLET MEMURLUĞU GÜVENCESİ YARA ALDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet5Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda dün akşamki görüşmeler sonucunda kabul edilen yargı paketinde yer alan bazı düzenlemeler nedeniyle, memuriyet güvencesi önemli yaralar aldı.

Memuriyete kapağı atanların iş yapmadıkları ve Devlet memurlarının verimliliğinin çok düşük olduğu yönünde uzun süredir verilen siyasi demeçlerin ardından, memuriyet güvencesini önemli ölçüde etkileyecek bir düzenleme dün Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Mecliste dün gece kabul edilen Torba Kanun ile, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinde de değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikler ne getiriyor?

-Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının uygulanma şekli değiştirilmiş oldu.

-İptal ya da yürütmenin durdurulması kararı alan kamu görevlileri, dava konusu edilen kadronun boş olması halinde bu kadroya atanabilecek.  Kadro doldurulmuş ise bu kadroya atanmayacak.

-Kadroya başkası atanmış ise, davayı kazanmış olan kamu personeli  aynı kurumda kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya aranacak. Böylelikle yargı kararı uygulanmış olacak.

-Davayı kazanan kamu personelinin, eski kadrosu ile atandığı yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda, bu fark, aradaki farklılık giderilinceye kadar tazminat olarak ödenecek.

-Mahkeme kararlarını süresi içinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında tazminat davası da açılamayacak. Dava sadece ilgili idare aleyhine açılabilecek.

Değerlendirmemiz

Kabul edilen bu düzenlemenin;

Görevden alınan veya görevine son verilen ya da naklen ataması yapılan bir memurun eski kadrosuna geri dönmesini zora sokmasına,

Haksız bir işlem ile görevden alınan, görevine son verilen veya naklen atanan memurun, bu işleme karşı açacağı davayı kazanması halinde bile eski görevinin dolmuş olduğu gerekçesiyle bu göreve dönememesine,

Haksız yere görevden alındığı ya da naklen atandığı mahkeme kararıyla ortaya konulmasına rağmen, yapılan haksızlığın giderilmemesine,  

Davayı kazanmanın, memura sağlayacağı tek yararın sadece bir süreliğine yeni atandığı kadronun maaşından daha yüksek maaş almasına,

sebep olacağını, memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

Öte yandan, düzenlemenin son fıkrası ise çok önemli başka bir mahsur içermektedir. Buna göre mahkeme kararı ile haklarını almak isteyen memur hakkındaki kararı uygulamayan bürokratlar hakkında tazminat davası açılamayacak. Şu anki duruma göre bir memurun kazandığı mahkeme kararını uygulamayan bürokratlar hakkında tazminat davası açılabiliyor ve bu durum bürokratları mahkeme kararlarını uygulamaya zorluyordu. Ancak kabul edilen bu değişiklik ile artık mahkeme kararlarını keyfi olarak uygulamayan bürokratların sayısının artacağı görünüyor.

Kabul edilen ilgili madde metni 

“MADDE 18- 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve (4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereği; dava konusu edilen kadronun boş olması halinde bu kadroya, boş olmaması halinde ise aynı kurumda kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanmak suretiyle yerine getirilir. Eski kadro ile atandığı yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda, bu fark 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir."

"4. Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi halinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir."

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.