logo yeni

UZMAN YARDIMCILIĞI YAPMADAN DA KARİYER UZMAN OLUNABİLECEK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel2Kamu kurum ve kuruluşlarında uzman kadrolarında görev yapan personelin işe alınması ve yetiştirilmesinin aynı usule tabi olması, bu personelin kurumlarda meslek personeli olarak eşit ücret almalarının sağlanması amacıyla yapılan düzenlemenin dışına çıkan düzenlemeler yapılmaya başlandı.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan 6518 sayılı “Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”,  Sosyal Güvenlik Kurumunda Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrosuna atanma usulünde de değişiklik yaptı.

Uzman kadrosuna atanmak için aranan şartların, Sosyal Güvenlik Kurumunda bazı unvanlarda görev yapan personelin Uzman kadrosuna atanmasında aranmayacağı hükmü getirildi

Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrosuna atama usulü nasıldı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesinde, kurumların merkez teşkilatında bulunan uzman kadrolarına nasıl atama yapılacağı düzenlenmiştir. Buna göre, Uzman kadrosuna atanabilmek için;

-Mesleğe uzman yardımcısı olarak girilmesi,

-Uzman yardımcılığına girmek için yapılacak yarışma sınavında başarılı olunması,

-Uzman yardımcısı olarak en az üç yıl çalışılması ve uzmanlık tezi hazırlanması,

-Uzman olmak için yapılacak yeterlik sınavında başarılı olunması,

-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde puan almış olması gibi şartlar da aranmaktadır.

Bu şartlar, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez teşkilatında Uzman kadrosuna atanacaklar için de geçerli olan şartlardandı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı olmak kolaylaştı

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 30 uncu maddesine eklenen fıkra ile;  SGK merkez teşkilatında genel müdür yardımcısı, daire başkanı veya taşra teşkilatında il müdürü kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrosuna atanabilecek.

Yapılan düzenlemeye göre, bu şekilde Uzman kadrosuna atanacaklarda;

-Uzman yardımcısı olarak mesleğe girmiş olma,

-Tez hazırlama,

-Yabancı dil bilgi seviyesi

gibi şartların aranmayacak.

Bugün yürürlüğe giren madde

MADDE 80-5502 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Başkanlık merkez teşkilatında genel müdür yardımcısı, daire başkanı veya taşra teşkilatında il müdürü kadrolarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibarıyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak şartıyla Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrosuna atanabilir.”

Değerlendirmemiz

Kariyer Uzmanlık mesleklerinin kariyer olarak kalabilmesi için, mesleğe özel yarışma sınavı ile uzman yardımcısı olarak girilmesi ve belli bir yetişme programından sonra, gerekli diğer koşulların da sağlanması halinde girilecek sınavda başarılı olunduktan sonra Uzman kadrosuna atanması ile olabileceğini düşünmekteyiz.

Öte yandan;

-Uzman kadrolarının, görevden alınan personelin atandığı bir kadro olarak görülmeye başlanması durumunda, bu mesleğin herhangi bir anlamının kalmayacağını,

-KPSS ve izleyen sınalar ile uzman yardımcılığı sürecinden geçerek uzman kadrosuna atanmış olanlara haksızlık yapılmış olacağını,

-Diğer kurumlarda da benzer düzenlemelerin yapılmasının yolunun açıldığını,

-Bugün yürürlüğe giren ve yakında diğer kurumlar için de yapılması muhtemel düzenlemelerin, aynı şekilde işe giren ve aynı ücreti alan uzman yardımcısı ve uzmanların motivasyonunu ve çalışma barışını olumsuz etkilemesinin kaçınılmaz olacağını

düşünmekteyiz.

Sosyal Güvenlik Uzmanının özlük hakları

1 inci derece kadroya atanacak Sosyal Güvenlik Uzmanının;

-1 Ocak 2014 itibariyle aylık net ücreti  (1/4, 25 yıl hizmet, aile yardımı almadan) : 4.842 TL

-Ek göstergesi: 3600

-Makam Tazminatı: 2000

-Görev Tazminatı: 8000

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.