logo yeni

SAĞLIK PERSONELİNİN ÖZEL SEKTÖR HİZMETLERİNİN BAZILARI MEMURLUKTA GEÇMİŞ SAYILIYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

saglik4Devlet memurlarından sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı kapsamında görev yapanların serbest olarak ya da özel iş yerlerinde çalışarak geçirmiş oldukları sürelerin bir kısmı memuriyet hizmetlerine dahil edilmektedir.

Memuriyet dışında serbest olarak ya da özel sektörde geçen hizmetlerin bazıları, Devlet memurlarının bazıları için kazanılmış hak aylık derecesinin belirlenmesinde değerlendirmeye alınmaktadır. Bu çerçevede, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı kapsamındaki kadrolarda görev alanlar için de özel sektör hizmetlerinin değerlendirilmesi söz konusu olabilmektedir.

Özel sektör hizmetleri

Memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya özel iş yerlerinde yapanlar ile memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girenlerden, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil bir kadroya atanmış olanların memuriyet dışında sağlık hizmetlerinde geçirdikleri sürenin 3/4’ü memuriyette geçmiş gibi değerlendirilmektedir.

Bu düzenlemeden yararlanarak, özel sektör hizmetlerinin değerlendirilebilmesi için, ilgililerin sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil bir kadroya atanmış olması ve özel sektör hizmetlerinin sağlık hizmetleri kapsamında bir hizmet olması gerekmektedir.

Memuriyet hizmetinden sayılan özel sektör hizmetleri, ilgili memurun kazanılmış hak aylık derece ve kademesine, her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için de bir derece yükselmesi uygulamak şeklinde değerlendirilir.

Memuriyette değerlendirilecek süre

Devlet memuru olarak sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı kapsamında görev yapanın,  özel sektörde geçirdikleri sürelerin 3/4’ü memuriyet bakımından değerlendirilmektedir.

Ancak, özel sektördeki hizmet süreleri ne kadar olursa olsun, bu hizmetlerin 3/4’ünün 12 yılı aşması durumunda, fazla olan kısım değerlendirmede göz önünde bulundurulmamakta ve en fazla 12 yıla göre kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi yapılmaktadır.

Öte yandan, özel sektör hizmetlerinin, ilgililerin eğitim durumları itibariyle azami yükselebilecekleri derecenin son kademesini geçemeyecek şekilde değerlendirilmesi gerekecektir.

Örnekler

**Özel sektör hizmeti 20 yıl olan personelin, bu hizmet süresinin 3/4’ü 15 yıl olacaktır. 15 yıllık sürenin de sadece 12 yılı memuriyette geçmiş sayılacaktır.

**Özel sektör hizmeti 12 yıl olan personelin, bu hizmet süresinin 3/4’ü 8 yıl olacaktır. Bulunan 8 yıl memuriyette geçmiş sayılacaktır.

**3 üncü derecenin 2 nci kademesinde iken (3/2’ye yeni yükselmiş) Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında bir kadroya atanan lise mezunu memurun 16 yıl süreli özel sektör hizmeti bulunmaktadır. Bu hizmet süresinin 3/4’ü 12 yıl olacak ve 12 yılın tamamı memuriyette geçmiş sayılacaktır. Ancak, lise mezunu memurlar eğitim durumları itibariyle en çok 3 üncü derecenin 8 inci kademesine kadar (Kanundaki istisnai düzenleme ile 2 nci derecenin son kademesine kadar ilerleme hali hariç) ilerleyebileceğinden, ilgilinin 12 yıllık özel sektör hizmetinin tamamı memuriyette geçmiş sayılacak olmakla birlikte, kazanılmış hak aylık kademe ve derecesinin belirlenmesine bu sürenin sadece 7 yılı değerlendirilmiş olacaktır.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.