logo yeni

BAŞARI BELGESİ MEMURA NE KAZANDIRIR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

odulGörevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapan Devlet Memurlarına başarı belgesi ve üstün başarı belgesi verilebilmektedir.

Başarı belgesi verilmesinde amirlerin takdiri belirleyici rol oynamakla birlikte, bu belgenin verilmesi bazı durumlarda memura yarar da sağlamaktadır.

Başarı belgesi

Başarı belgesi, görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara verilir.

Bu belgeyi, merkezde memurun kurumunun bağlı veya ilgili olduğu bakan, illerde valiler, ilçelerde ise kaymakamlar verir.

Üstün başarı belgesi

Üç defa başarı belgesi almış olan memurlara verilir. Bu belgenin verilmesinde amirlerin takdiri söz konusu değildir. Memurun 3 defa başarı belgesi almış olması yeterlidir. 

Memurlar hakkında düzenlenen başarı belgelerine ilişkin bilgi ve belgeler, ilgililerin özlük dosyasına konulur.

 Başarı belgesi almanın yararları

**Ödül verilmesinde

Üç defa başarı belgesi aldıkları için üstün başarı belgesi verilen memurlara ödül verilebilmektedir. Merkezde memurun kurumunun bağlı veya ilgili olduğu bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde üstün başarı belgesi almış olan memurlara ödül verilmektedir. Ancak, üstün başarı belgesi alınmış olması mutlaka ödül verileceği anlamına da gelmemektedir.

Öte yandan, memurunyeri.com olarak yaptığımız hesaplamada, verilecek ödülün miktarı, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %200’ü kadar (2014 yılı için 1.463 TL) olabilmektedir.

**Disiplin cezalarında

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasında, Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmıştır.

Söz konusu 125 inci maddenin üçüncü fıkrasında ise; geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olan cezanın uygulanabileceğine hükmedilmiştir.

Buna göre, Devlet memurları hakkında verilecek disiplin cezalarında, memurların almış oldukları başarı belgelerine ve ödüllere de bakılmak suretiyle bir derece hafif ceza uygulamasına ilişkin değerlendirmenin yapılması gerekecektir.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.