logo yeni

DİSİPLİN CEZASINDA BİR DERECE HAFİF OLANIN UYGULANMASI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet3Öğretmenlik vazifesini ifa ettiği ilin dışında, başka bir il sınırları içinde sağlık raporu alan, ancak rapor aldığı gün öğretmenlik görevine başlaması gereken bir öğretmene verilen disiplin cezası “bir derece hafif olan cezanın verilmesi” uygulamasının dikkate alınmaması nedeniyle iptal edildi.

Van 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda, mevzuata aykırı bir şekilde başka bir il sınırları içinde sağlık raporu alan davacıya verilen aylıktan kesme cezası, bir derece hafif olan cezanın uygulanabileceği hükmü hiç tartışılmadan, bir alt cezanın verilip verilmeyeceği hususuna hiç yer verilmeksizin doğrudan fiilin karşılığı olan cezanın verilmesi sebebiyle iptal edildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Aylıktan Kesme” cezasını düzenleyen 125/C-a maddesinde; kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak eylemleri aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmış, anılan maddenin sondan beşinci fıkrasında, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanın uygulanabileceği hükmüne yer verilmişti.

Konuyla ilgili mahkeme kararında, “…geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan memurlara bir derece hafif olan cezanın uygulanabileceği hükmü karşısında disiplin cezası vermeye yetkili amirin öncelikle ilgililerin geçmiş hizmetlerine göre bir alt ceza ile cezalandırılıp cezalandırılmayacağı konusunda bir değerlendirme yapmaları ve bu değerlendirmenin sonucuna göre takdir yetkileri kullanılıp tesis edilecek işlemde bu husus belirtilerek ceza işleminin tesis edilmesi gerekmekte olup bakılmakta olan uyuşmazlıkta; bir derece hafif olan cezanın uygulanabileceği hükmünün hiç tartışılmadığı, bir diğer ifade ile davacının geçmiş hizmetlerindeki çalışmalarının değerlendirilmesi suretiyle dava konusu işlemde bir alt cezanın verilip verilmeyeceği hususuna hiç yer verilmeksizin doğrudan fiilin karşılığı olan cezanın tesis edildiği anlaşılmakla dava konusu edilen işlemde bu yönden hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” şeklinde ifade edilen gerekçe, dava konusu işlemin iptaline sebep oldu.

İlgili Karara ulaşmak için tıklayınız.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.