logo yeni

HİZMETLERİN MEMURİYETTEN SAYILMASINDA MEB PERSONELİNE TANINAN AYRICALIK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

meb2Devlet memurlarından bazılarının memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrıldıktan sonra serbest olarak ya da özel iş yerlerinde çalışmak suretiyle geçirdikleri süreler, ilgililerin memuriyet hizmetinden sayılabilmektedir.

Memuriyet dışında geçen hizmetlerin hangilerinin ne kadar süre ile ve kimler için memuriyette geçmiş sayılacağı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.  Bu düzenlemede; teknik, sağlık ve avukatlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda görev alacak olanlar ile kurumların basın-yayın hizmetlerinde çalışacak olanların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı personeli de yer almaktadır.

Özel sektör hizmetlerinin memuriyetten sayılmasında, hizmet sınıfına veya görev alınacak kadronun yürüteceği hizmete göre bir belirlemeye gidilirken, MEB personeli için sınıf ve kadro ayrımı yapılmamıştır.

MEB personelinin değerlendirilecek özel sektör hizmetleri

Özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak geçirilen hizmet sürelerinin 2/3’ü memuriyette geçmiş sayılmaktadır.

Memuriyette geçmiş sayılacak olan özel sektör hizmet süreleri, ilgili memurun kazanılmış hak aylık derece ve kademesine, her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için de bir derece yükselmesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

Kapsamdaki MEB personeli

Hizmet sınıfı ve kadro unvanlarına bakılmaksızın, Milli Eğitim Bakanlığında çalışan tüm personel için, özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin 2/3’ünün memuriyette geçmiş gibi değerlendirilmesi gerekmektedir.

Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3’ü memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

Bu haktan, Milli Eğitim Bakanlığına ait herhangi bir kadroda çalışan ve özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik hizmeti bulunanlar yararlanacaktır. MEB dışındaki kurumlarda görev alanlar ise bu haktan yararlanamayacaktır.

Değerlendirilebilecek olan süre

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının, özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin 2/3’ü değerlendirecektir. 

Ancak, Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilecek özel sektör hizmet 12 yıldan fazla olamamaktadır.

Bu nedenle, MEB personelinin özel sektördeki hizmet süresi ne kadar olursa olsun, bu sürelerin 2/3’ünün 12 yılı aştığı durumlarda da 12 yıla göre kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi yapılacaktır.

Örnekler

Konuya ilişkin memurunyeri.com olarak yaptığımız açıklamaların daha iyi anlaşılabilmesini teminen şu örnekleri verebiliriz:

**Özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak 21 yıl süre ile hizmeti bulunan kişinin MEB personeli (herhangi bir unvanda) olması durumunda, özel sektör hizmetinin 2/3’ü 12 yılı geçmeyecek şekilde memuriyette geçmiş sayılacaktır. 21 yılın 2/3’ü 15 yıl olmasına rağmen, bu personel için 12 yıl üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

**Özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak 15 yıl süre ile hizmeti bulunan kişinin MEB personeli (herhangi bir unvanda) olması durumunda, özel sektör hizmetinin 2/3’ü olan 10 yıllık süre memuriyette geçmiş sayılacaktır.

**Özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak çalıştıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı dışında bir kurumda herhangi bir unvanda görev alacak olanların özel sektör hizmetleri değerlendirilmeyecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.