logo yeni

calisanlar2 copy

BİR KADROYA VEKALET EDEN MEMURLARIN MALİ HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

super-memurKamu kurum kuruluşlarında, boş olan kadrolara ya da çeşitli sebeplerle görevinden geçici olarak ayrılan memurların yerlerine, aynı kurumda ya da diğer kurumlarda görev yapan Devlet memurlarının vekaleten atanmaları durumunda, yürütülecek vekalet görevi için ücret ödenmesi de söz konusudur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine uygun olarak, bir kadroya kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere, bazı durumlarda vekalet edilen görevin zam ve tazminatları ile vekalet aylığı ödenebilmektedir.

Vekalet ücreti

Asilde aranan şartlara sahip olanlar arasından usulüne göre  bir kadroya vekaleten atanmış memurlara ödenecek vekalet ücreti; vekalet aylığı ile bazı durumlarda ödenen zam ve tazminatlardan oluşmaktadır.

**Vekalet aylığı

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki, Devlet memuriyetine ilişkin bir kadroya;

-Kurum içerisinden vekaleten atanan memurlara, vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için,

-Kurum dışından atananlarla göreve başladıkları tarihten itibaren,

-Kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenlere  göreve başladıkları tarihten itibaren,

-Kurum içinden veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren

vekalet aylığı ödenebilmektedir.

Devlet memurlarına verilecek vekalet aylığı, vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademe aylığının [(gösterge+ek gösterge) X aylık katsayısı) üçte biridir.

Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekaleten atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.

**Zam ve tazminatlar

Vekaleten atanan memurlara, atandıkları kadro veya görev için zam ve tazminat farkı da ödenmektedir.

Zam ve tazminat ödemesi yapılırken, vekalet edilen kadro veya görev için belirlenmiş olan zam ve tazminatların toplam net tutarı ile memurun asıl kadro veya görevi nedeniyle aldığı zam ve tazminatların toplamının net tutarı karşılaştırılır. Vekalet edilen kadro veya görevin zam ve tazminat toplamının net tutarının daha fazla olması durumunda, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece, aradaki fark memura ödenir.

Vekalet ücretinden yararlanma koşulları

**Vekalet aylığından yararlanma

Devlet memurlarına, vekaleten yürüttükleri bir görev nedeniyle vekalet aylığı ödenebilmesi için;

-Görevlendirmenin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca yapılmış olması ve hususun onayda belirtilmiş olması,

-Görevlendirme onayının; Bakanlar Kurulu kararı veya ortak kararnameyle atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmiş olması,

-Asaleten o kadroya atanabilmek için gerekli tüm şartları (sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması) bir arada taşıyor olmaları

gerekir.

**Zam ve tazminat farkından yararlanma

Memurlara, vekaleten yürüttükleri görevler nedeniyle her durumda zam ve tazminat farkı ödenmesi söz konusu olmaz.  Örneğin;

-Vekil olarak atanma şartlarını bir arada taşımayanlara,

-Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere,

-Vekaletleri  sırasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs, seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için),

-Kadrosu bulunmayan görevleri yürütenlere,

vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.

Öte yandan, asıl görev yerleri kalkınmada öncelikli yöreler kapsamı kapsamı dışında bulunanların,  kalkınmada öncelikli yerleşim birimlerine vekaleten atanmaları durumunda, bu memurlara ilgili yerler için belirlenen ek özel hizmet tazminatları ödenmez.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.