logo yeni

AKP MİLLETVEKİLLERİ YENİ BİR TORBA YASA TEKLİFİ DAHA VERDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kanun5Sinop milletvekili Mehmet ERSOY ve bazı AKP milletvekillerinin imzaladığı yeni bir torba yasa teklifi daha TBMM’ ye sevk edildi.

Bu teklif ile AKP milletvekilleri tarafından son 1 ay içerisinde TBMM’ ne sevk edilen torba yasa teklifi sayısı 3 oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" adıyla sunulan yeni torba kanun teklifi ile;

1)Memurlara, on altı yaşın altında, en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilebilmesi,

2)Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonunu sağlamak üzere büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurularak, acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personelinin buralarda görevlendirilmesi ve yeterli personel bulunmaması halinde valiliğin kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirmesi,

3) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurularak, il afet ve acil durum müdürlerinin, Başkanın teklifi ile Başbakan veya yetkilendirdiği Başbakan Yardımcısı tarafından atanması, diğer personelin ise il müdürlüklerinin norm kadroları dahilinde vali tarafından atanması, müdürlük personelinin il dışı geçici görevlendirmesinin de Başkanlık ve vali tarafından yapılması,

4) Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulması,

5) ) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının taşra teşkilatı bünyesine 6419 adet çeşitli unvanlardan ve 92 adet araştırmacı unvanıyla kadro ihdas edilmesi,

6) İl özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilen il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait kadroların herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmesi ve ilgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinden çıkarılması,

7) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan atama yapılması, alım yapılacak her bir kadro için boş kadro sayısının beş katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav yapılması, arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanacakların başvuru tarihi itibariyle otuz yaşından gün almayan adaylar arasından seçilmesi ve bu kişilerin söz konusu hizmetlerde elli yaşına kadar görev yapmalarının sağlanması,

8) İl afet ve acil durum müdürü ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü kadrolarında bulunanların görevine son verilerek, bu personelin ihdas edilen şahsa bağlı araştırmacı kadrolarına herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılmaları,

9) İlgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait memur kadrolarında bulunan personelden muhtelif mesleklere ait mühendis unvanlı kadrolarda bulunanların mühendis unvanlı kadrolara, veteriner kadrosunda bulunanların veteriner hekim unvanlı kadrolara, diğer personelin ise aynı unvanlı Başkanlık taşra teşkilatı için ihdas edilen kadrolara halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılmaları,

10) Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme ile ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının; yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarının, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenmesi,

11) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait işçi kadrolarında bulunanların kadro ve pozisyonları ile birlikte ilgili il özel idaresine devredilmeleri,

planlanmaktadır.

Genel olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını ilgilendiren bu torba kanunla, araştırmacı kadrolarına atanacak yeni mağdurlar oluşacağı görülmektedir. İlgili kanun teklifinin metnine ulaşmak için tıklayınız.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.