logo yeni

PERSONELİN MERKEZ-TAŞRA DİYE AYRILMASI ÖZLÜK HAKLARINDA EŞİTSİZLİK YARATIYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ayrimcilik

Devlet memurlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeler yapılırken, bazı unvanlar için merkez teşkilatı-taşra teşkilatı ayrımına gidilerek taşra teşkilatında görev yapanların özlük haklarının daha düşük belirlenmesi, bu kadrolarda görev yapanların çeşitli bakımlardan mağduriyetine sebep olmaktadır.

Merkez-taşra ayrımı yapılan unvanlar arasında bazı kariyer meslekler de yer almakta ve bu meslek gruplarından taşrada görev yapan personel tarafından, yaratılan eşitsizliğin gündeme getirilmesi için Sitemize elektronik postalar iletilmektedir. Konuya ilişkin değerlendirmelerden birisi şöyle:

Türkiye’de idarenin bütünlüğü ve hiçbir sınıf ya da zümreye ayrıcalık tanınamayacak şeklinde anayasal güvencenin var olmasına rağmen 666 sayılı KHK kamu istihdamında kariyer meslekler arasında sınıf çatışmasının yaşanmasına imkan tanıyan bir norm olarak Türk mevzuatındaki yerini almıştır.

Unvanlar ve özlük hakları farkı

Gelinen noktada bu normun ortaya çıkardığı merkez-taşra sınıf ayrımcılığı birçok düzenlemede de kendine yer bulmuş ve şu meslek gruplarının da merkez-taşra şeklinde bir ayrımla istihdam edilmelerine neden olmuştur.

**Türkiye İnsan Hakları Kurumu: İnsan Hakları Uzmanı-İl İnsan Hakları Uzmanı

**Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: İl Göç Uzmanı-Göç Uzmanı

**T.C. İçişleri bakanlığı: İçişleri Uzmanı-Planlama Uzmanı

**Maliye Bakanlığı: Mali Hizmet Uzmanları

Bu kurumlara alınan kariyer meslek gurubundaki uzmanlar sırf kadrolarının merkez ya da taşrada olmasına bakılarak farklı bir özlük hakkına tabi tutulmakta, merkezde çalışan uzmanlar 3600 ek gösterge, makam tazminatı almakta, taşra uzmanları ise bu olanaklardan mahrum bırakılmaktadır. Zaman içinde bu fark birinci dereceye gelen merkez-taşra uzmanları arasında iyice büyümekte aradaki maaş farkı 1800 TL’ye kadar ulaşmakta emeklilikte de bu durum devam etmektedir.

Merkez-taşra ayrımı Anayasa ve kanunlara aykırı

Yaratılan merkez-taşra ayrımı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 123 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında “İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.” hükmü doğrultusunda, idarenin personel rejimiyle birlikte tüm unsurlarıyla bir bütün olduğu ve yine idarenin aynı anlayış ile işletilmesi gerekliliği hükmüne tezat bir durum oluşturmaktadır.

Aynı şekilde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki kariyer ve liyakat anlayışına ise tamamen aykırı bir düzenlemedir.

Bu ayrım neden yapılıyor? 

Kamu çalışanlarından sadece belirli bir kesimin bu denli bir ayrımcılık içinde istihdam edilmesi gelecekte merkez-taşra çalışanlarına yönelik daha kapsayıcı bir ayrımın işareti midir yoksa habercisi mi onu da anlamak gerçekten güçtür.

Eğer ki durum bu olacaksa, 657 Sayılı Kanunda sayılan kamu çalışanlarına göre tüm sınıfların (GENEL İDARE, TEKNİK HİZMETLER, SAĞLIK HİZMETLERİ, EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ, AVUKATLIK HİZMETLERİ, DİN HİZMETLERİ, EMNİYET HİZMETLERİ, YARDIMCI HİZMETLER, MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ, MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ) merkez ve taşra şeklinde ayrıştırılması ve merkezde çalışanların daha yüksek özlük hakları ile donatılması mümkün müdür?

Gerek hukuk devleti gerekse sosyal devlet olmanın gereğinin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapılmadığı sürece ve 666 sayılı KHK gibi düzenlemeler ile bu ilkelerin göz ardı edileceği uygulamaları bu kadar çabuk unutmak gelecekte yapılan benzer düzenlemelere de sessiz kalınacağının göstergesidir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.