logo yeni

DİSİPLİN CEZALARINA İLİŞKİN BAZI SÜRELERDEKİ ÇELİŞKİLER

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kizginDevlet memurları hakkında verilen disiplin cezalarından bazıları 5 yıl geçtikten sonra ilgililerin özlük dosyasından silinebilirken, özlük dosyasından silinmiş bu cezalar nedeniyle memurların kademe ilerlemesine ve derece yükselmesine ilişkin bazı uygulamalardan yararlanamaması söz konusu olabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, disiplin cezalarını ağırlık derecelerine göre; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma şeklinde düzenlemiştir.

Cezaların özlük dosyasında tutulması

Verilen disiplin cezalarına ilişkin bilgi ve belgeler, memurların özlük dosyasında belli sürelerle muhafaza edilmektedir.

Özlük dosyasına işlenmiş olan;

-Uyarma ve kınama cezaları, cezanın uygulanmasından itibaren 5 sene,

-Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları, cezanın uygulanmasından itibaren 10 sene

geçtikten sonra, bu dosyadan silinebilmektedir.

Disiplin cezasının kademe ve dereceye etkisi

**Kademe ilerlemesinde: 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi, son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurların, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi yapmalarını öngörmektedir.

**Derece yükselmesinde: Devlet Memurları Kanununun 37 nci maddesi; öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazananların kazanılmış hak aylıklarının kadro şartı aranmaksızın, bir üst dereceye yükseltilmesinde son 8 yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezası almamış olma şartını aramaktadır.

657 sayılı Kanunun 37 ve 64 üncü maddesindeki bu hükümler 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 8 yıl süre ile disiplin cezası almamış olma kuralı ilk olarak 2019 yılında uygulanma fırsatı bulacaktır.

Öte yandan, 2019 yılına kadar geçecek olan sürede ise, 37 ve 64 üncü madde uygulaması bakımından, belli bir sicil notuna sahip olma ve disiplin cezası almama şartlarının birlikte aranmasına hükmedilmiştir. Kademeli geçişe ilişkin belirlemeler arasında, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlarda 6 yıl; son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlarda ise 7 yıl disiplin cezası almamış olma şartı aranması da yer almaktadır. 

Sürelerdeki çelişki

Memurlar hakkında verilen uyarma ve kınama cezaları, 5 yıl geçtikten sonra özlük dosyasında çıkarılmaktadır.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesine göre kademe ilerlemesi ya da 37 nci maddesine göre derece yükselmesi yapılabilmesi için son 8 yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezasının alınmamış olması şartı aranmakta ve geçiş döneminde ise bu süre daha da kısa olmaktadır.

Bu iki kural karşısında;

-Son 8 yıl içerisinde uyarma ya da kınama cezası alınmış olmakla birlikte, bu cezanın uygulanmasından itibaren 5 yıl geçtikten sonra özlük dosyasından silinmiş olmasına ve artık memur için bir cezanın varlığından söz edilemeyecek olmasına rağmen, memurun özlüğünde yer almayan bir cezaya dayanılarak kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi değerlendirmesi yapılması yoluna gidileceği,

-Özlük dosyasında yer almayan bir disiplin cezası nedeniyle memurun bazı haklardan yararlandırılmayarak adeta ikinci defa cezalandırılması durumunun yaşanacağı

değerlendirilmekte ve bu düzenlemeler nedeniyle, uygulama aşamasına gelindiğinde konuya ilişkin tereddüt  oluşmasının  ve mağduriyet yaşanmasının kaçınılmaz olacağı düşünülmektedir.

Örnek:

Memurun 2010 yılına ait sicil notu 100’dür. 2011 yılı Nisan ayında uyarma cezası almıştır. Bu ceza 5 yıl geçtikten sonra 2016 yılının özlük dosyasından çıkarılabilecektir. 2018 yılında memur kurumuna müracaat ederek, hakkında 657 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca kademe ilerlemesi yapılasını isteyebilecektir. Kurum ise, uygulama yapmak için 1 yıllık sicil notu ve 7 yıl disiplin cezası almamış olma şartını arayacaktır.

Ancak, memur son 7 yıl içerisinde disiplin cezası almış olmakla birlikte, bu ceza kişinin özlük dosyasında yer almamaktadır. Öte yandan, özlük dosyasındaki ceza silindikten sonra, memurun kurum değiştirmiş olması durumunda, özlük dosyasında disiplin cezasına ait belge yer almayacağından, yeni kurum ceza konusunda bilgi sahibi olamayacaktır.

Çelişkinin nedeni

Yukarıda belirtilen ve sürelerden kaynaklı olarak oluşması muhtemel sorunlar, cezaların özlük dosyasından silinme süresi ile disiplin cezası alınmamış olması gereken süreler arasında paralellik olmamasından kaynaklanmaktadır.

Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin düzenlemede disiplin cezası alınmamış olunması gereken süre belirlenirken, disiplin cezasının türüne göre farklı süre şartları aranmayarak bütün ceza türleri için aynı süre şartının getirilmesinin yaratacağı sıkıntı anlaşıldıktan sonra ilerleyen dönemde bu konuda değişikliklere gidileceği düşünülmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.