logo yeni

657 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kanunBugün yürürlüğe giren 6514 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da değişiklikler yaptı.

657 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle, memurların ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyette bulunma yasağına ilişkin hususlar yeniden düzenlenirken, sağlık kuruluşlarında görev yapan bazı personelin nöbet ücretleri de artırılmış oldu.

Memurlar için yasaklanan faaliyetler düzenlendi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fıkrası yeniden düzenlendi.

657 sayılı Kanunun “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28 inci maddesinin bazı hükümleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. İptal edilen hükümler aynı şekilde yeniden düzenlendi. Yapılan düzenlemeyle;

-Memurların; mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açmasına yasak getirilmesi hususu yeniden düzenlendi.

-Memurların; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışmasına yasak getirilmesi hususu yeniden düzenlendi.

-Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevlerin, ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı kapsamı dışında olacağı yeniden düzenlendi.

Bazı personelin nöbet ücreti arttı

Yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için ödenecek ücret %50 oranında artırımlı ödenecek.    

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık  çalışma süresi dışında normal, acil  veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), unvanlarına göre belirlenmiş gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanan tutarda nöbet ücreti ödenmektedir.

Bugünden itibaren, nöbet ücreti ödemesinde değişikliğe gidildi ve yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için %50 daha fazla nöbet ücreti ödenecek.

Nöbet ücretlerinin 2014 yılındaki miktarı konusundaki haberimiz için tıklayınız…

6514 sayılı Kanunun bugün yürürlüğe giren ilgili hükümleri

MADDE 9 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.”

“Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.”

MADDE 10 – 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir.”

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.