logo yeni

MÜZE ARAŞTIRMACILARI ÖZLÜK HAKLARINI ARIYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

muze-arastirmacisiMüze Araştırmacıları, özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda gerçekçi ve kalıcı düzenlemeler yapılması ve emsalleriyle benzer özlük haklarına sahip olmak için mücadele veriyor.

Kültürel mirasın korunması alanında görev yapan ve “Sanat Tarihi”, “Antropoloji”, “Hititoloji”, “Sümeroloji” gibi bölümlerden mezun olup Genel İdare Hizmetleri Sınıfında “Müze Araştırmacısı” unvanlı kadroda istihdam edilen uzman personelin, özlük haklarının emsallerinden daha alt seviyede belirlenmesi nedeniyle, özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda verdikleri mücadele devam ediyor.

Müze Araştırmacısı unvanlı kadroda bulunanların verdikleri mücadele sonrasında, özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde bazı mevzuat değişiklikleri yapılmış olmakla birlikte, mevzuattaki değişikliklerin gerekli ve yeterli şekilde olmaması nedeniyle, bu unvandaki personelin uygulamada bazı yönleriyle GİH, bazı yönleriyle de TH Sınıfında değerlendirildikleri görülmektedir.

Teknik Hizmetler Sınıfına alınmalarına ilişkin düzenlemeler

**644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümlerinde yer alan Müze Araştırmacısı unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiştir.

**1/9/2008 tarihli ve 2008/14094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Üniversitelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Antropoloji, Etnoloji, Hititoloji, Sümeroloji ve Klasik Filoloji (Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı) bölüm ve/veya anabilim dallarından mezun olanlar, 657 sayılı Kanunun 36/A/4 bendi kapsamına alınmıştır.

Bu bent kapsamında yer alanların teknik hizmetler sınıfında görev almaları durumunda, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle memuriyete alınmaktadırlar.

**2013 yılında imzalanan 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakların belirlendiği Toplu Sözleşmede; Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Zam Cetvelinin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün 4 üncü sırasında öngörülen zam puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin (E) Teknik Hizmetler bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarının, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil olan müze araştırmacısı unvanlı kadrolarda bulunanlar hakkında da uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

Teknik bilimler lisansiyeri olarak kabul edilmiyorlar

Yukarıdaki düzenlemelerin yanı sıra, Yükseköğretim Kurulu 26/07/2012 tarihli toplantısında “kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birlikteliğinin sağlanabilmesi açısından … müze araştırmacısı, … unvanlarında haiz olanların görmüş olduğu yükseköğrenimin mesleki, teknik yükseköğrenim olarak, söz konusu unvanlarda görev yapan personelin ise “Teknik Bilimler Lisansiyeri” sayılmadıklarına” karar vermiştir.

Bu Karar nedeniyle, müze araştırmacıları görmüş oldukları eğitim nedeniyle teknik bilimler lisansiyeri olarak değerlendirilmemektedirler.

Özlük hakları bakımından yapılabilecek değişiklikler

**Arkeolog unvanı ile benzer özlük hakkı

Müze Araştırmacıları, özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda girişimlerde bulunurken, özlük hakları bakımından Arkeolog unvanlı personel ile aralarında oluşmuş olan farkları dile getirmekte ve özlük haklarının Arkeologlarla eşit düzeye çıkarılmasını istemektedirler.

Gerekçelerinde ise özetle “Hem zor arazi koşulları hem de meşakkatli müze şartlarında çalışan Arkeolog ve Sanat Tarihçisi arasında yapılan ayrımın yapay ve çok zorlama bir ayrım olduğu düşünülmektedir. Bu meslekler, bir kazı alanında vurulan kazmanın hangi kademeye (döneme) denk geldiği ile alakalı olarak aynı kazı alanında görev alan mesleklerdir. Ülkemizde hem klasik dönem hem Sanat Tarihi hem Antropoloji hem Hititoloji hem de Sümeroloji kazıları yapılmaktadır. Öyle alanlar vardır ki bu kazıların birlikte yapılması kaçınılmazdır.” demektedirler.

**Ek gösterge

Mevcut durum: Müze Araştırmacıları hakkında, Ek Gösterge Cetvelinin (II) Teknik Hizmetler Sınıfı bölümünün (c) bendinde “Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları” kısmında yer alan ek göstergeler uygulanmaktadır. Bu bentte sadece ilk 4 derecedeki kadrolar için ek gösterge belirlenmiş olup, 1 inci derece Müze Araştırmacısı kadrosunda bulunanlar 2200 ek göstergeden yararlanmaktadır.

Olması istenen durum: Müze Araştırmacıları, Ek Gösterge Cetvelinin (II) Teknik Hizmetler Sınıfı bölümünün (b) bendine alınmak istiyorlar. Bu bentte 1 inci derece kadro unvanı için 3000 ek gösterge öngörülmektedir.

**Yan ödemeler

Mevcut durum: Müze Araştırmacıları hakkında, Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar eki (I) sayılı Zam Cetvelinin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün 4 üncü sırasında öngörülen zam puanları uygulanmaktadır.

Olması İstenen durum:  Müze Araştırmacıları, Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar eki (I) sayılı Zam Cetvelinin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün 3 üncü sırasına alınmak istiyorlar.

Bu şekilde yapılacak bir değişiklik, Müze Araştırmacılarına ödenecek zam miktarını 75 puan artıracaktır.

**Özel hizmet tazminatı

Mevcut durum: Müze Araştırmacıları hakkında, Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar eki (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 1 inci sırasının (c) bendine öngörülen özel hizmet tazminatı oranları uygulanmaktadır.

Olması istenen durum:  Müze Araştırmacıları, Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar eki (II) sayılı Zam Cetvelinin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 1 inci sırasının (b) bendine alınmak istiyorlar.

Bu şekilde yapılacak bir değişiklik, Müze Araştırmacılarının özel hizmet tazminatını derecelerine göre %29 ila %30 oranında; ek özel hizmet tazminatlarını da çalışılan bölgelere göre %1 ila %5 oranında artıracaktır.

**Ek ödeme

Mevcut durum: Müze Araştırmacıları hakkında, 375 sayılı KHK eki (I) sayılı Ek Ödeme Cetvelinin A/2/c bölümünde öngörülen oranlarda Ek Ödeme uygulanmaktadır.

Olması istenen durum: Müze Araştırmacıları, Ek ödeme bakımından 375 sayılı KHK eki (I) sayılı Ek Ödeme Cetvelinin A/2/b bölümüne alınmak istiyorlar.

Bu şekilde yapılacak bir değişiklik, Müze Araştırmacılarının ek ödemelerini derecelerine göre %10 ila %15 oranında artıracaktır.

İstenen değişikliklerin maaşa etkisi

Müze Araştırmacılarının, özlük hakları konusunda yapılmasını istedikleri iyileştirmelerin gerçekleşmesi durumunda, aylık maaşlarının ne kadar değişeceği konusunda memurunyeri.com olarak, 1 inci derece kadroda bulunan Müze Araştırmacısı unvanlı personele göre yaptığımız hesaplamada (%15 Gelir Vergisi diliminde) şu sonuçlara ulaşılmıştır.

-Ek göstergenin 2200’den 3000’e yükselmesi, maaşı net 43,51 TL artıracak.

-Yan ödemenin bir üst gruptan ödenmesi, maaşı net 1,54 TL artıracak.

-Özel hizmet tazminatının bir üst gruptan ödenmesi, maaşı net 217,78 TL artıracak.

-Ek ödemenin bir üst gruptan ödenmesi, maaşı net 72,59 TL artıracak.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.