logo yeni

SEÇİM İÇİN İSTİFA EDENLERDEN ADAY GÖSTERİLMEYENLER GÖREVE NASIL DÖNECEK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

secim30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerinde aday olmak isteyen kamu görevlileri, en geç 1 Aralık 2013 Pazar gününden geçerli olacak şekilde görevlerinden ayrılmışlardı.

Seçimlerde aday olmak üzere görevinden ayrılan ve adaylık başvurusunda bulunduğu halde aday gösterilmeyen kamu görevlilerinin, (bazı istisnalar hariç) kamu görevlerine tekrar dönmeleri mümkün olup, bu konuda kurumların takdir hakkı bulunmamaktadır.

Aday gösterilmeyenlerin göreve dönmesi

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7 nci maddesinde “Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.” denilmiştir.

Bu düzenlemeye göre;

**Seçimlerde aday olabilmek için görevlerinden ayrılmak zorunda olan kamu görevlilerinin (yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar hariç), adaylık sonuçlarına göre yeniden göreve dönebilecekleri,

**Göreve dönecek olanların, kurumlarına müracaatları ve atanmaları için belli bir süre beklemelerine gerek bulunmadığı,

**Aday listelerinde yer alamayanların, göreve dönmek için kurumlarına hemen başvuruda bulunabilecekleri ve Yüksek Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçlarının açıklanmasını beklemelerine gerek olmadığı,

**Göreve dönmek için yapılacak başvuru tarihinin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir aylık süreyi aşmaması gerekeceği

değerlendirilmektedir.

Görevlerine dönemeyecek olan kamu görevlileri

Mahalli idareler seçimlerine katılmak üzere görevlerinden istifa etmiş olan;

-Yüksek mahkeme üyeleri,

-Hâkimler ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar,

-Subay ve astsubaylar

aday gösterilmeseler bile görevlerine dönemeyeceklerdir.

Göreve dönüş başvurusu

Seçimlere katılmak üzere istifa edenlerden aday olamayanların tekrar eski görevlerine dönmek için yapacakları başvurularda, aday olamadıklarına ilişkin belge isteneceği yönünde mevzuatta herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Bu nedenle, kişinin istifasında olduğu gibi göreve başlamasında da beyanının yeterli olacağı değerlendirilmekle birlikte, aday olamadıklarına ilişkin belge istenmesi durumunda, kurumların isteyeceği belgenin de ibrazı da gerekecektir.

Öte yandan, mahalli idareler seçimlerinde aday olmak için görevden ayrıldığı halde, adaylık için herhangi bir başvurusu bulunmayanların görevlerine geri dönüşü 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu hükümlerine göre olamayacaktır. Bu durumda olanların göreve dönüşleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi çerçevesinde ve istifa etmiş olan memurların yeniden atanması uygulamasına göre olabilecektir.

Göreve dönüş için verilecek dilekçe örneği

Seçimlere katılmak için görevinden ayrılan kamu görevlilerinin, aday gösterilmemeleri üzerine görevlerine dönmek için verecekleri dilekçelerde farklı ifadelerin yer alması mümkün ise de, bu ifadeler arasında dönüş gerekçesinin yer alması gerekecektir.

Öte yandan, verilecek dilekçe belli bir şekil kuralına bağlanmamış olmakla birlikte, dilekçe örneği aşağıdaki şekilde de olabilir.

"... BAKANLIĞINA/MÜSTEŞARLIĞINA/BAŞKANLIĞINA/GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE”

        

         30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde aday gösterilmediğim için 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7 nci maddesi hükmüne istinaden görevime dönmek istiyorum.

          Gereğini arz ederim.

Adres

.../…/2014

İmza

Ad Soyadı

Göreve dönecek olanların atanacağı kadro

Seçim için görevden ayrılanların “eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve” dönmeleri gerekeceğine ilişkin yasal düzenleme nedeniyle, istisnai haller haricinde ilgililerin eski görevlerine atanmaları gerekecektir.

Ancak, bunun mümkün olamaması (kadroya hizmet gerekleri ve kamu yararı bakımından zorunlu olarak daha önce atama yapılmış olması gibi) durumunda ise ilgililer kazanılmış hak aylık derecelerine eşit bir göreve atanabileceklerdir.

Öte yandan, herhangi bir sebeple boşalması halinde iptal edilmesi öngörülmüş olan şahsa bağlı kadrolarda görev yapanların seçim nedeniyle istifa etmiş olmaları halinde, eski kadrolarına geri dönemeyecekleri ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir kadroya atanmaları gerekeceği düşünülmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.