logo yeni

YHS PERSONELİNİ ÜZEN AÇIKLAMA

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

aciklamaKamu kurum ve kuruluşlarında Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil çeşitli unvanlardaki kadrolarda görev yapan personelin bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına geçirilmeleri konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, YHS personelinin görevde yükselme sınavı dışında başka bir yolla sınıf değiştiremeyeceği, 2005 yılı toplu görüşmelerinde verilen sözlerin yerine getirilmesinin ise 657 sayılı Kanuna aykırışık oluşturacağı ifade edildi.

Bir soru önergesine cevaplandırmak amacıyla yapılan ve Bakanı Faruk ÇELİK imzasını taşıyan açıklamada özetle şöyle denildi:

**657 sayılı Devlet Memurları Kanununda “Kariyer: Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.”, “Liyakat: Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.” hükmü yer almaktadır.

**657 sayılı Kanunda “Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme” husus düzenlenmiş ve “Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır…“ denilmiştir.

**Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Dair Genel Yönetmelikte yapılan değişiklikle, görevde yükselme eğitimi kaldırılarak, duyuruda belirtilen şartları taşıyan personelin tamamının görevde yükselme sınavına iştirak edebilmesine imkân sağlanmıştır.

**657 sayılı Kanuna göre istihdam edilen YHS personelinin, mevcut yönetmelik (görevde yükselme)  çerçevesinde hareket etmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

**YHS personelinin öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus sınavsız atanmaları konusunda 2005 yılı toplu görüşmelerinde yer alan husus, 657 sayılı Kanunun kariyer ve liyakat ilkeleri ile ilgili hükümlerine aykırı bir durum oluşturmaktadır.

**YHS personelinin öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarına yönelik olarak Devlet Personel Başkanlığında herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.