logo yeni

YENİ TORBA YASA TEKLİFİ KAMU PERSONELİNE NELER GETİRİYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kanun teklifiBazı AKP milletvekilleri tarafından yeni bir torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun adıyla verilen yasa teklifinde kamu personelini ilgilendiren hususlarda bulunuyor.

Diyanet Vakfı personeline kadro

Teklifte 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenecek geçici madde ile Türkiye Diyanet Vakfına ait hastaneler, taşınır ve taşınmazları ile bu Vakıfta çalışmakta olan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tescili yapılmış olanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyanların bir yıl içinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na devredilmesi öngörülüyor.

Yine yasa teklifinde, devredilen personelden bir ay içerisinde talepte bulunanların, yaptıkları iş, eğitim durumu ve bulundukları pozisyon dikkate alınarak çalışmakta oldukları ildeki ihtiyaç bulunan sağlık kurum veya Kuruluşlarının ilgili memur kadrolarına Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca atanmaları husus düzenleniyor. Bu personelin kadroya atanmasında da emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olanların dikkate alınması planlanıyor.

Torba yasa teklifi ile devri öngörülen personele, memur statüsüne geçirilmeleri sebebiyle, iş mevzuatına göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu veya Türkiye Diyanet Vakfı tarafından herhangi bir tazminat ödenmeyeceği, kullanmamış oldukları yıllık ücretli izin süreleri için herhangi bir ödeme yapılmayacağı, Personelin Türkiye Diyanet Vakfı’nda geçen ve kıdem tazminatına esas alınabilecek hizmet sürelerinin emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacağı da hüküm altına alınıyor.

Engelli yakını olan memura tayin hakkı

Kanun teklifi ile bir süre önce yine torba yasa teklifine konan ancak yasalaşmayan  engelli yakını olan memurlara yer değiştirme imkanı verilmesine yönelik düzenleme yeniden Meclis gündemine getirilmiş oldu. Teklifin ilgili maddesinde yer verilen düzenleme:

“İlgili mevzuatı uyannca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü old Iğu aile fertleri engelli olan memurlann engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapılır.”

Üst kurullara özel sözleşmelli personel imkanı

Teklifin 17 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinde değişiklik yapılarak, 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların, bilişim hizmetlerinde görevlendirilmek üzere tam zamanlı, kısmî zamanlı veya sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırabilmesine imkan sağlanıyor.

Bu şekilde çalıştırılacak personele, 4/B personele ödenen sözleşme ücretinin 4 katına kadar ücret ödenebiliyor.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.