logo yeni

KADEME İLERLEMESİ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kademeDevlet memurluğuna başlayanlar, hizmet süreleri içerisinde en üst derecelere kadar yükselebilmekte ve bu yükselmeler sırasında kademe ilerlemesi de yapmaktadırlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, memuriyete giriş derece ve kademeleri ilgililerin eğitim durumlarına, unvanlarına ve hizmet sınıflarına göre farklı belirlenmiş olmakla birlikte, memuriyette iken eğitim durumlarında değişiklik (üst öğrenimi bitirme, başlangıç derecesi daha ileri olan öğretimi bitirme, master yapma, doktora yapma gibi) olanlar hakkında da kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi söz konusu olabilmektedir.

Öte yandan, memurlar; eğitim, unvan ve hizmet sınıfına bağlı olmaksızın, bazı şartların gerçekleşmesi halinde kademe ilerlemesinden yararlanmaktadırlar.

Kademe ilerlemesi nedir?

Memurun görevinin önem ve sorumluluğunda herhangi bir artış olmaksızın, bulunduğu derece içerisinde aylık göstergesinin ilerlemesine kademe ilerlemesi denilmektedir.

Kademe ilerlemesi yapmanın şartları

Memurun kademe ilerlemesi yapabilmesi için;

**Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

**Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması

şartları aranır.

Kademe ilerlemesine ilişkin işlemler

Kademe ilerlemesi yapabilmek için gerekli şartları taşıyan her memur, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.

İstisnai kademe ilerlemeleri

Kademe ilerlemesi yapabilmek için gerekli olan “bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmak” şartı aranmadan kademe ilerlemesi yapma imkanı da vardır. Ancak bu uygulama her memur için söz konusu olmayıp, istisnai hallerde uygulanmaktadır. Öreğin;

**Belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilmektedir.

**Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlar hakkında bir kademe ilerlemesi uygulanmaktadır.

Aday memurların kademe ilerlemesi

Aday olarak göreve başlayan memurlar, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar ve asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi yapamazlar.

Kademe ilerlemesinde aylık

Kademe ilerlemesi yapan memurun aylığı, ilerleme tarihini izleyen aybaşından itibaren ilerlediği kademenin göstergesi esas alınarak ödenir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.