logo yeni

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI TALEBİNİN REDDİNE İPTAL

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet2Ankara 1. İdare Mahkemesi 5434 sayılı Kanun uyarınca fiili hizmet süresi zammından yararlanma talebini, 5510 sayılı Kanunda bu yönde bir hüküm bulunmadığı sebebiyle reddeden Sosyal Güvenlik Kurumunun işlemini iptal etti.

5434 sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince Lokomotif, makinist ve ateşçilerinin; lokomotif üzerinde geçen fiili hizmet sürelerinin her yılı için, 6 ay süre fiili hizmet süresi zammından yararlanacağı hüküm altına alınmış ancak daha sonra yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunda bu yönde bir düzenleme yapılmamıştı. Bu sebeple makinistlerin 2008 sonrasındaki hizmetlerinde fiili hizmet süresi zammını uygulamayan SGK’ nın bu işlemine karşı Mahkemeden iptal kararı geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumunun yaptığı savunmada, “Bazı işyerlerine ve bu işyerlerinde yapılan bazı işlere fiil hizmet süresi zammının verilmesinin nedeninin bu işyerlerinde yasada belirtilen işleri yapan kişilerin diğer kişilere göre daha fazla yıpranması olduğu, bir kişinin diğer iş ve işyerlerine göre özellik arz etmeyen bir işyerinde çalışmasının fiili hizmet süresi verilmesini gerektirmeyeceği, fiili hizmet süresi zammının belirlenmesinde gelişen teknolojiye değişen çalışma koşullarının dikkate alınmasının gerektiği, 5510 sayılı Kanun uyarınca makinistlerin fiili hizmet zammından yararlandırılmasına imkan bulunmadığı” belirtildi.

Mahkeme kararında konuyu yorumlarken; “Yapılan tespit ve önerilerin hemen hepsinin makinistlik mesleğinin stresli, ağır ve yıpratıcı hizmetlerden olup, çalışma ortamlarının vücut ve sağlık durumlarını etkileyecek nitelikte olduğunun ortaya konulduğu görülmektedir.

Tüm bu hususların bir arada değerlendirilmesinden, Makinistlik mesleğinin, yıpratıcı mesleklerden olduğu, vücut ve sağlık durumlarının bu ağır ve yıpratıcı çalışma ortamından etkilendiği sonucuna varılmıştır.

Bu durumda: vücut ve sağlık durumlarının, ağır ve yıpratıcı çalışma ortamından etkilendiği yukarıda belirtilen bilimsel inceleme ve çalışmalar ile de ortaya konulan makinistlerin; fiili hizmet süresi zammından yararlanıp yararlanmamaları hususunda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 4. maddesinin 8. fikrası uyarınca 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin uygulanmasının gerekmesi ve anılan Kanunun 32. maddesinin(c) fıkrasında da: lokomotif, makinist ve ateşçilerinin; lokomotif üzerinde geçen fiili hizmet sürelerinin her yılı için, 6 ay süre fiili hizmet süresi zammı ekleneceğinin hükme bağlanması karşısında: TCDD Genel Müdürlüğüne bağlı II. Bölge Müdürlüğüne 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli makinist olarak görev yapan davacının, 01.10.2008 tarihinden itibaren fiiIi hizmet zammından yararlanamayacağına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” ifadeleri yer verdi.

Söz konusu Karar

tcdd-fhsz-iptal-1tcdd-fhsz-iptal-2tcdd-fhsz-iptal-3

 

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.