logo yeni

İTİRAZ EDİLEN DİSİPLİN CEZASI AĞIRLAŞTIRILABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

itiraz657 sayılı Kanunda, Devlet memurlarına çeşitli fiil ve halleri nedeniyle verilecek disiplin cezaları düzenlenirken, verilecek cezalara karşı memurun yapacağı itiraz hususuna da yer verilmiştir.

Disiplin cezalarına itiraz halinde doğacak sonuçlar konusunda, Kanundaki açık düzenlemeye rağmen bazı kurumlar veya amirler tarafından çok farklı uygulamalara gidildiği de görülebilmektedir.

Disiplin cezalarına itiraz yeri

Memurlar hakkında verilen disiplin cezalarından; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı kurumlardaki disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı ise kurumlardaki yüksek disiplin kuruluna itiraz edilir.

İtiraz üzerine verilecek karar

Disiplin cezalarına yapılan itiraz, ilgili disiplin kurulu veya yüksek disiplin kurulu tarafından değerlendirildikten sonra ya kabul ya da reddedilir.

Kabul veya red kararlarının farklı gerekçelere dayanılarak verilmesi mümkün olmakla birlikte, disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun itirazın kabulü ya da reddi dışında bir karar verme yetkisi bulunmamaktadır.

İtirazın kabul edilmesi

Verilen bir disiplin cezasına karşı yapılan itirazın ilgili disiplin kurulu tarafından kabul edilmesi halinde;

**Disiplin cezasını veren amir, kararını gözden geçirerek verdiği ceza yerine daha hafif bir disiplin cezası verebilir veya verdiği cezayı tümden kaldırabilir.

**İtirazı kabul edilen disiplin cezasının verilmesinde ısrar edemez.

**İtirazı kabul edilen disiplin cezasından daha ağır bir ceza veremez.

İtirazın reddedilmesi

Verilen disiplin cezalarına karşı memur tarafından yapılan itirazın reddedilmesi halinde, memur bu karara karşı idari yargıda iptal davası açabilir.

İtirazın kabulü üzerine görülen bazı uygulamalar

“İtiraz” konusu Devlet Memurları Kanununun 135 inci maddesinde düzenlenmiş ve “Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. … İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.” denilmiştir.

Ancak, bu düzenlemede itirazın kabulü halinde disiplin amirine tanınan yetki, verilen cezayı hafifletme veya kaldırma ile sınırlı olduğu halde, itirazın kabulü halinde bazı amirler tarafından  daha ağır disiplin cezası verilmesi yoluna gidildiği de görülmektedir. Bu ise, 657 sayılı Kanunun farklı bir düzenlemesi ile tanınan farklı bir yetkinin “itiraz” konusunda da kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

Devlet Memurları Kanununun 126 ncı maddesinde yer alan "… Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler." şeklindeki düzenleme, disiplin cezası teklifine istinaden disiplin kurulları tarafından verilen kararlar üzerine yapılacak işlemlere ilişkin olmasına rağmen, disiplin cezalarına itiraz üzerine verilen kararlardan sonra yapılacak işlemlerde de esas alınabilmektedir. Bu şekilde hareket edilmesi ise, itirazı kabul edilen memurun daha ağır bir ceza ile karşılaşması sonucunu da doğurabilmektedir.

Bu itibarla, verilen disiplin cezasına yapılan itirazın kabul edilmesi durumunda, disiplin amirinin vermiş olduğu cezayı ağırlaştırmasının 657 sayılı Kanun hükümlerine uygun düşmeyeceği değerlendirilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.