logo yeni

İKİNCİ GÖREV VE BU GÖREVE İLİŞKİN MALİ HAKLAR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ikinci-gorev657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, bu Kanuna tabi kurumlarda memurlara ikinci görev verilmeyeceğine hükmetmiş olmakla birlikte, bazı istisnalar da getirmiş ve bu Kanuna tabi kurumlardaki bazı görevlerin bazı unvanlardaki memurlara gördürüleceği ile ikinci görev verilecek memurlara  ödenecek ücretleri de düzenlemiştir.       

Kimler, hangi görevleri ikinci görev olarak yürütebilir?            

Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;

**Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,

**Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle; kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,

**Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle; asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,

**Tabiplere; il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik, baştabip yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri,

**Diş hekimlerine ve veterinerlere; meslekleri ile ilgili baştabiplik,

**Veteriner, dişhekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,

**Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri

ikinci görev olarak yaptırılabilir.           

Ancak bir memurun üstünde birden çok ikinci görev bulunamaz.

İkinci görev yürütenlerin mali hakları

İkinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için, boş bir kadroya ait görevi ikinci görev olarak yürütüyor olmaları gerekir.  Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, sağlık grup başkanlığı, baştabip ve baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.

İkinci Görev Aylığı: [(İkinci göreve ait kadro derecesinin ilk kademe göstergesi + İkinci göreve ait kadronun ek göstergesi) X  Aylık Katsayısı] X 2 /3

Öte yandan, asli görevleri yanında kendilerine 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ikinci görev verilenlere, her iki göreve ait aynı cins zamlardan miktarı fazla olanlar ile farklı cinsteki zamlar ödenir. İkinci göreve ilişkin özel hizmet tazminatları ise ödenmez.

Bu yazıya ait tüm haklar memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.