logo yeni

KAMU DENETÇİLİĞİNİN ZORLA ACİL NÖBETİ KARARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

doktor3Kamu Denetçiliği Kurumu, bir doktorun yapmış olduğu, uzmanlık alanı dışında zorla acil nöbeti tutturulduğu ve bu nöbeti tutarken doğabilecek sorumluluğun tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında olmadığı şeklindeki şikayeti inceleyerek karar verdi.

Tehdit ve ceza yoluyla nöbet tutturuluyor

Şikâyetçi Doktor, Kuruma yaptığı başvuruda, .... Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hekimlere uzmanlık dalları dışında tehdit ve ceza yoluyla acil kapı nöbeti tutturulduğunu, mevcut mesleki sorumluluk sigortasının da uzmanlık dalına göre prim ödendiği için bu nöbeti kapsamadığını, tüm itiraz dilekçeleri ve acil nöbetinin sadece acil uzmanları ile bu konuda sertifikalı pratisyenler tarafından tutulması yönündeki emsal mahkeme kararlarına rağmen tutturulan nöbetlerin alamayacakları bir sorumluluk yüklediğini belirtti.

Acil nöbeti mesleki faaliyet kapsamındadır

Kurum ise bu şikayete karşı savunmasını yaparken;

-Kesintisiz sunulması gereken  hizmetlerden olan sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlü olan kamu otoriteleri tarafından bu kapsamda yapılacak görevlendirmelerde hukuka veya etik kurallarına aykırılıktan bahsedilemeyeceği gibi hekimlik mesleğinin icrasını sadece uzmanlık dalları ile sınırlamanın hizmet gerekleri nazara alındığında hem hukuken hem fiilen mümkün olmadığını,

- Bu durumda, tıp doktoru unvanını haiz olan her tabibin mekan, branş ve zaman sınırlaması olmaksızın acil olan her hastaya genel tababet kaideleri çerçevesinde müdahale etmek yetki ve sorumluluğu bulunduğundan, acil servislerde tutulan bu nöbetlerin bütün hekimler için “mesleki faaliyet” kapsamında olduğunu ve tedaviler esnasında tıbbi hizmet kusuru meydana gelmesi halinde oluşan zararın da sigorta teminatı kapsamında yer alacağı hususunda tereddüt edilmemesi gerektiğini,

vurgulamıştır.  

KDK doktorun başvurusunu reddetti

Konuyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu ise doktorun başvurusunu reddederek, Kurumu haklı bulmuş ve verdiği kararında, acil servis hizmetlerinin ertelenemez ve sürekli olduğu, hekim eksikliğinin de bir sonucu olarak hastanelerde görev yapan mevcut klinisyen hekimlerin acil nöbetine dahil edildikleri, dolayısıyla şikayetçiye tutturulması mümkün olduğu anlaşılan acil servis nöbetinin “mesleki faaliyet” kapsamında olduğu ve tıbbi hizmet kusuru neticesinde doğabilecek sorumluluğun, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında yer alacağı sonucuna varmıştır.

İlgili Karar

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.