logo yeni

MALİYE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜTÜLMESİ DURDURULDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet3Muhasebe Denetmenleri Derneği tarafından açılan davada, Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin kısmen yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi.

Açılan Davada, Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne ekli cetvelde yer alan “Defterdarlık Uzmanı” ve “Defterdarlık Uzman Yardımcısı” ibareleri ile anılan cetvelin (*) işaretli dip notunda yer alan “Denetim ve inceleme ile görevlendirilenler” ibaresinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istenmişti.

Davaya ilişkin yürütmenin durdurulması talebini görüşen Danıştay Onikinci Dairesi;

-Defterdar emrine verilen Defterdarlık uzmanlarının, Defterdarlık birimlerinde denetim ve inceleme işlerini yapmak görev ve yetkisine sahip oldukları, Defterdarlık birimlerinin ise, defterdarın yönetimi altında, muhasebat, milli emlak, saymanlık, muhakemat  birimleri ile personel, müdürlüğünden oluştuğu,

-Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde, Defterdar emrine verilen ve denetim ve inceleme ile görevlendirilen Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarının, disiplin amirinin Defterdar Yardımcısı, üst disiplin amirinin ise Defterdar olarak belirlendiği,

-Defterdarlık Uzman ve yardımcıları tarafından işlemlerini denetlenen Defterdarlık birimleri müdürlerinin (muhasebe müdürü, saymanlık müdürü, milli emlak müdürü, muhakemat müdürü ve personel müdürü) ise Yönetmelikte disiplin amiri olarak Defterdar, üst  disiplin amirinin ise Vali olarak belirlendiği,

-Daha alt kademedeki amire disiplin bakımından bağlı olan Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısının, daha üst kademedeki amire bağlı olan Defterdarlık birimleri müdürlerinin işlemlerini denetlemelerinin ve bu personel hakkında inceleme ve soruşturma yapmalarının hayatın olağan akışına aykırı olacağı bu durumun denetim fonksiyonunun gereği gibi yerine getirilmesini engelleyeceği,

değerlendirmelerinde bulunarak, bu hukuki sonuçlara yol açan dava konusu düzenlemenin hizmet gereklerine ve hukuka uygun olmadığı kanaatine vararak, Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin ilgili kısımlarının yürütülmesinin durdurulmasına Karar verdi.

Söz konusu Karar için tıklayınız

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.