logo yeni

calisanlar2 copy

DİSİPLİN CEZASI ALMAYAN MEMURA BİR KADEME VEYA DERECE NASIL VERİLECEK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel1Devlet Personel Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince son sekiz yıl içinde disiplin cezası almayan memurların, kademe ya da derece verilmesi şeklinde ödüllendirilmesine ilişkin uygulamadaki bazı hususlara açıklık getirdi.

Son sekiz yıllık dönemde disiplin cezası almayanlara kademe ya da derece verilmesi, 657 sayılı Kanunda 2011 yılında 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrası uygulamaya girmişti.

Devlet memurlarından son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar, 6111 sayılı Kanun değişikliği öncesinde bir kademe ilerlemesinden yararlanmakta idiler. Bu memurlar eğer öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanmış ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olup, son sicil notları da olumlu ise kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilmekte idi.

Ancak 6111 sayılı Torba Kanun ile Devlet memurlarının performanslarını ölçen sicil sisteminin kaldırılması sebebiyle, "son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha üstü" olan memurların ödüllendirilmesi uygulaması da, "son sekiz yıllık dönemde disiplin cezası almamak" şeklinde yeniden düzenlendi. Fakat 6111 sayılı Kanunla bu değişiklik yapıldığı sırada sicil notuna ilişkin bu süreleri yarım kalmış olan memurlarla ilgili uygulamanın nasıl olacağı konusunda tereddütler ortaya çıkması sebebiyle, Devlet Personel Başkanlığı vermiş olduğu görüşle konuya yaklaşımını da belirtmiş oldu.

Bu çerçevede verilen görüşe göre:

1- 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra göreve başlayan Devlet memurları hakkında:

a) 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak istihdam edilen personelde herhangi bir sicil notu uygulaması söz konusu olmadığından göreve başlamalarını müteakip sekizinci yılını doldurmaları ve herhangi bir disiplin cezası almamaları durumunda bir kademe ilerlemesi uygulanacağı,

b) 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 5 inci bendinde de belirtildiği üzere kademe ilerlemesi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın personelin sekiz yılı tamamlaması durumunda, hak kazandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere uygulanacağı, yani tüm personelin yılbaşında toplu olarak herhangi bir kademe ilerlemesi almasının söz konusu olmadığı,

c) 657 sayılı Kanunun 159 uncu maddesinde adaylık süresi sonunda asil memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirileceği hüküm altına alındığından, sekiz yıllık sürenin hesabında adaylıkta geçen sürelerinde dahil edilmesi gerektiği,

ç) 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 2 nci bendinde memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması hüküm altına alındığından, sekiz yıllık hizmet süreleri hesaplanırken Devlet memurlarının fiilen hizmette bulunmadığı aylıksız izin döneminde geçirdikleri süreler kadar sekiz yıllık süreye ilave yapılması gerektiği,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna göre Devlet memuru olarak istihdam edilmekteyken herhangi bir sebeple görevinden ayrılan personelin tekrar Devlet memurluğuna dönmesi halinde, sekiz yılın hesaplanmasında daha önceki görev sürelerinin de dahil edilmesi gerektiği

belirtildi.

2- 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce görevde olan Devlet memurları hakkında:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 inci ve 64 üncü maddelerinde değişiklik yapan 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25/02/2011 tarihinden önce son altı yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olan personele, 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının eski halinin uygulanması gerektiği,

b) 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 25/02/2011 tarihinden önce son bir, iki, üç, dört, beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve yukarı olan personelin yedi, altı, beş, dört, üç yıllık sürelerinin bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren başlatılması gerektiği,

c) 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 25/02/2011 tarihinden önce sicil notu ortalaması doksan ve yukarı olmayanlar ile sicili bulunmayanların sekiz yıllık sürelerinin başlangıcının, bu Kanunun yürürlük tarihi olduğu

belirtildi.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.