logo yeni

DİN ATAŞESİ NE İŞ YAPAR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

imamDışişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı temsilciliklerinde görevli din ataşelerinin görevlerini, sosyal ataşelik yapıp yapamadıklarını, yurtdışı temsilciliklerimizde görevli olan Din Ataşelerinden aynı zamanda Mit görevlisi olan kişiler olup olmadığı yönündeki soruları içeren önergeye cevap verdi.

İstanbul milletvekili Mahmut TANAL tarafından hazırlanan önergeye Bakanlık tarafından verilen cevapta şu ifadelere yer verildi:

“22.06.1965 tarih ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18/A maddesi: “Başkanlığın yurt dışı teşkilatı, 13.12.1983 tarih ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre kurulan müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerden oluşur...” hükmünü amirdir.

Söz konusu kadrolara sürekli görevle atanacak personelin seçimi, atanması, çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeler, Bakanlar Kurulunca 28.7.2006 tarihinde kararlaştırılan ve 13.01.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/11534 sayılı “Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik” ve 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik” uyarınca gerçekleştirilmektedir.

Din Hizmetleri Müşavirleri/Ataşelerinin yurtdışı temsilciliklerimizdeki görev, yetki ve sorumlulukları, söz konusu yönetmeliğin 20. Maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

“(1) Yurt dışına sürekli görevle atanan müşavir ve ataşenin görevleri şunlardır:

a)Yurt dışı din hizmetlerini Başkanlığın belirlediği esaslar çerçevesinde yürütmek,

b) Görevli olduğu misyonda veya aynı ülkedeki diğer misyonlarda bulunan görevliler ile eşgüdüm halinde çalışmak,

c)Yıllık çalışma programlarını ve yıllık faaliyet raporlarını düzenli olarak hazırlamak ve süresi içinde Başkanlığa göndermek,

ç) Görev alanıyla ilgili yapılan inceleme ve araştırmaların sonucunu rapor halinde Başkanlığa göndermek.

(2) Müşavir, bulunduğu yerde Başkanlık yurt dışı teşkilatının birim amiridir. Müşavirlik hizmetlerini yürütmenin yanında ataşelik ve koordinatörlüklerin eşgüdümünü sağlamak ve denetlemekle de sorumludur. Müşavirlik hizmetlerinin yürütülmesinde müşavire yardımcı olmak üzere müşavir yardımcısı veya ataşe atanabilir.

(3) Başkonsolosluk nezdindeki ataşe, bulunduğu bölgede Başkanlık yurt dışı teşkilatının birim amiri olup, ataşelik hizmetlerini yürütmek ve denetlemekle sorumludur. Ataşelik hizmetlerinin yürütülmesinde ataşeye yardımcı olmak üzere ataşe yardımcısı atanabilir.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.