logo yeni

HANGİ HALLERDE MEMURLUK SONA ERER?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

isten atilmaDevlet memuriyetine ilk defa veya yeniden atamak suretiyle girmiş olanların memurlukları, bazı durumların gerçekleşmesi halinde sona erebilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu, memurluğu sona erdirecek hallerin bir kısmını sayma yoluyla belirtirken, Kanunun diğer hükümlerine istinaden memurluktan çıkarmalar ile memur olma şartlarının kaybedilmesi gibi durumların da memurluğu sona erdiren hallerden olacağına hükmetmiştir.

Memurluğun sona ermesi

Devlet Memurları Kanununun “Memurluğun sona ermesi” başlıklı 98 inci maddesinde, memurluğu sona erdiren haller şu şekilde sayılmıştır:

**Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılma,

**Memurluğa alınma şartlarından her hangi birinin taşınmadığının sonradan anlaşılması veya memurluk sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetme.

**Memurluktan çekilme,

**İstek, yaş haddi, malûllük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma,

**Ölüm.

Memurluktan çıkarılma halleri

Devlet Memurları Kanununda, memurluktan çıkarılma halleri arasında yer alan durumlardan bazıları şunlardır.

a) Asil memurluğa atanmadan önce çıkarma

-Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.               

-Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.

b) Disiplin cezası nedeniyle çıkarma

-Disiplin cezası olarak memur hakkında “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası uygulanması.

-Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurunun ikinci defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alması hali.

-Memur hakkında verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına sebep olan fiilin 10 yıl içerisinde memur tarafından yeniden işlenmesi hali.

-Memur hakkında farklı fiiller sebebiyle 10 yıl içerisinde verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının üçüncü uygulaması hali.

Memurluktan çekilmiş (istifa etmiş) sayılma halleri

657 sayılı Kanun, çekilmeyi de memurluğu sona erdiren haller arasında saymıştır.  Kanunda, çekilme halleri “çekilme” ve  “çekilmiş sayılma” şeklinde ifade edilmiştir. 

Devlet memurları usulüne uygun olarak görevlerinden ayrılmalarına “çekilme” denilirken, Kanunda belirtilen usullere uyulmadan görevden ayrılma veya göreve başlamama hallerinin bazıları ise “çekilmiş sayılma” olarak değerlendirilmektedir. Memurluktan çekilmiş sayılma hallerinden bazılarını şunlardır:

-İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi.

-Herhangi bir sebeple aylıksız izne ayrılan memura verilen izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, 10 gün içinde göreve dönülmemesi.

-Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere gönderilenlerin, kendilerine verilen izin süresinin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönmemesi.

-Başka yerdeki bir göreve atananlardan süresi içerisinde göreve başlamayanlara verilen 10 günlük aylıksız süre sonunda da yeni göreve başlanmaması.

-Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayanların, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına göreve başlamak için başvuruda bulunmaması.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.