logo yeni

BAZI MESLEKLERE İÇ DENETÇİ OLMA İMKANI GETİRİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

denetim1Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek iç denetçilerin işe alınmasına ve naklen atanmalarına ilişkin hususları düzenleyen “Tebliğ” ile “Usul ve Esaslarda” yapılan değişikliklerle, bazı mesleklere de iç denetçi olma imkanı tanınmış oldu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelerle, iç denetçi aday belirleme sınavına başvuru  şartlarında değişiklik yapılarak bazı mesleklerde bulunanların da sınava başvuruda bulunabilmesi sağlanırken, düzenlenecek sertifika eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katılabilecek mesleklere de yeni meslekler eklendi.

Yapılan değişikliklere göre;

**“Mimar, şehir plancı, şehir ve bölge plancı” görevlerde sekiz yıl çalışmış olanlar, iç denetçi aday belirleme sınavına katılabilecek.

-5018 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde başvuru tarihi itibarıyla “mimar, şehir plancı, şehir ve bölge plancı” unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış olanlar, sertifika eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katılabilecek.

**“Maden Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği,”  bölümlerinden mezun olan ve idarelerin ana hizmet, danışma ve denetim birimleri veya taşra teşkilatlarında çalışan mühendisler aday belirleme sınavına katılabilecek.

**Yurtiçindeki fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; “Maden Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği,”  bölümlerinden mezun olan ve idarelerin ana hizmet, danışma ve denetim birimleri veya taşra teşkilatları kadrolarında en az beş yıl çalışmış olan mühendisler, düzenlenecek sertifika eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katılabilecek.

**Düzenlenecek sertifika eğitimlerine doğrudan katılmada aranan hizmet süresi şartına ilişkin  hesaplamada, muvazzaf askerlikte geçen süreler de değerlendirilecek.

 

Bugün yürürlüğe giren değişiklikler:

 

KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “veteriner” ibaresinden sonra gelmek üzere “mimar, şehir plancı, şehir ve bölge plancı,” ibareleri eklenmiştir.

(k) bendinin eski hali: “Hâkim, savcı, kaymakam, Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu, hukuk müşaviri, müşavir hazine avukatı, hazine avukatı, avukat, doktor, eczacı, diş hekimi, veteriner, mühendis ve muvazzaf subaylık ile komiserlik ve üzeri görevlerde sekiz yıl çalışmış olanlar aday belirleme sınavına katılabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “Jeoloji Mühendisliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “Maden Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği,” ibareleri eklenmiştir.

(l) bendinin eski hali: “Fakültelerin; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olan ve idarelerin ana hizmet, danışma ve denetim birimleri veya taşra teşkilatlarında çalışan mühendisler aday belirleme sınavına katılabilirler.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür.

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerin (1.4) bölümünde yer alan “aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı ile” ibaresi “aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı (muvazzaf askerlikte geçen süreler hariç) ile” şeklinde değiştirilmiştir.

Düzenlemenin eski hali : “Maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkrasında aranmakta olan “en az beş yıl çalışmış olmak” şartına ilişkin hizmet sürelerinin hesaplanmasında, aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı ile  sıhhi izinlerin toplamda altı aydan fazla olan kısmı dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Esas ve Usullerin (3.1) bölümünde yer alan “avukat” ibaresinden sonra gelmek üzere, “mimar, şehir plancı, şehir ve bölge plancı,” ibareleri eklenmiştir.

Düzenlemenin eski hali : “5018 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde başvuru tarihi itibarıyla öğretim üyesi, tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner, biyolog, hukuk müşaviri, hazine avukatı, avukat, mühendis (3.3 bölümünde belirtilen bölümlerden mezun olanlar) unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış olanlar, Kurulumuz tarafından düzenlenecek sertifika eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katılabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Esas ve Usullerin (3.3) bölümünde yer alan “Jeoloji Mühendisliği” ibaresinden sonra gelmek üzere, “Maden Mühendisliği Meteoroloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği” ibareleri eklenmiştir.

Düzenlemenin eski hali : “Yurtiçindeki fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği bölümlerinden mezun olan ve idarelerin ana hizmet, danışma ve denetim birimleri veya taşra teşkilatları kadrolarında en az beş yıl çalışmış olan mühendisler, Kurulumuz tarafından düzenlenecek sertifika eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katılabileceklerdir.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.