logo yeni

BAZI MEMURLARIN HİZMET BİLGİLERİ ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMAYACAK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

programciKamu personeline ait bilgilerin, Hizmet Takip Programı (HİTAP) kapsamında internet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılarak elektronik ortamda tutulmasının sağlanması yükümlülüğü bazı kurumlar için kaldırılıyor.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların tüm hizmet bilgilerinin ve bu bilgilerde oluşacak değişikliklerin güncel olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan web tabanlı programa internet üzerinden aktarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 14 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe konulan “5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ”de değişiklik yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bugün yürürlüğe konulan değişiklik Tebliği ile, “5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ” hükümlerinden istisna tutulacak kamu idarelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmesi öngörüldü.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran tüm kurum ve kuruluşları, Hizmet Takip Programı (HİTAP) kapsamında personel bilgilerinin elektronik ortamda tutulmasının sağlanması amacıyla internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermekle yükümlü bulunuyordu.

Elektronik ortama aktarılan bilgiler

Kamu idareleri tarafından internet üzerinden gönderilen bilgiler esas alınarak, ilgili kamu görevlileri hakkında sosyal güvenlik düzenlemelerinden kaynaklanan tüm işlemlerin yürütüleceği bir sisteme geçilmesi düşüncesiyle uygulamaya konulan düzenleme ile personelin; özlük ve nüfus,  hizmet belgesi, öğrenim durumu, lisansüstü öğrenim/kurs,  tashih ve kaza-i rüşt kararı (ergin kılınma), diğer kanunlara/statülere tabi hizmet, askerlik, tazminat, unvan,  açık süre, borçlanılan hizmet, itibari hizmet süresi,  emeklilik belgesi gibi konulardaki bilgileri, kurumlar tarafından internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılmakta ve bu bilgiler elektronik ortamda muhafaza edilmekteydi.

Kurumların yükümlülüğü

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran tüm kurum ve kuruluşlarının personel bilgilerini süresi içerisinde göndermekle yükümlü tutulduğu Hizmet Takip Programı (HİTAP) kapsamında yer alan bilgiler, adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge olarak geçerli sayılmakla birlikte, internet üzerinden aktarılacak bu bilgilerin doğruluğundan kamu idareleri sorumlu tutulmuştur.

Bazı kurumlar kapsamdan çıkarılacak

Bugün yürürlüğe giren değişiklik ile, Sosyal Güvenlik Kurumu bazı kurumların personel bilgilerini internet aracılığı ile Hizmet Takip Programı (HİTAP) kapsamında elektronik ortama aktarma yükümlülüğünü kaldırabilecek.

Hangi kurumların yükümlülüğünün hangi kriterlere göre kaldırılacağı konusunda Tebliğde herhangi bir bilgi yer almazken, Sosyal Güvenlik Kurumunun bu konuda kendisine geniş bir takdir yetkisi aldığı görülmektedir.

Bugün yürürlüğe giren değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLARIN HİZMET BİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 14/4/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu Tebliğden istisna edilecek kamu idarelerini belirlemeye Kurum yetkilidir”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.