logo yeni

SİLAH ALTINA ALINAN MEMURLARIN İZİN, İNTİBAK VE AYLIKLARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

asker4Askerliğini yapmadan memuriyete girmiş olanların daha sonra askerlik hizmetini yapmak için görevlerinden ayrılmalarının yanı sıra, hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında memurların silahaltına alınması da söz konusudur.

Silah altına alınma durumuna göre, memurlara verilecek izinler ile göreve başlama ve aylık ücret ödemesi hususlarında farklılık bulunmakla birlikte, silah altında geçirilen sürelerin tamamı memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirilmektedir. 

Askerlik süresince memurun izin hali

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalmak suretiyle aylıksız izinli sayılırken, hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silahaltına alınan Devlet memurları, silahaltında bulundukları sürece ücretli izinli sayılmaktadırlar.

Askerlik süresinin memuriyette değerlendirilmesi

-Askerlik hizmetini yaptıktan sonra memur olanlar: Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananların askerlikte geçirmiş oldukları sürelerin tamamı, asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.

-Memur iken muvazzaf askerlik hizmeti için ayrılanlar: Muvazzaf askerlikte geçen sürelerin tamamı ilgililerin derece ve kademelerinde değerlendirilir.

-Muvazzaf askerlik dışındaki askerlik hizmetleri: Hazarda eğitim ve manevra maksadıyla veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların, silah altında bulundukları sürece kademe ilerlemeleri ve derece yükselmeleri görevleri başındaymış gibi devam eder.

Terhis edilenlerin görevlerine dönmeleri

-Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.

-Hazarda eğitim ve manevra maksadıyla veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurlar;

*Aynı yerdeki görevlere başlamak için terhis gününü,

*Başka yerdeki görevlere başlamak için terhis gününden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Başka yerdeki bir göreve başlayacak olan memurun, yukarıda belirtilen süre içinde o yere gitmek için hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamaması durumunda, terhis tarihi ile yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da görevlerine başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Memur iken askere gidenlerin aylık ücretleri

*Muvazzaf askerlik hizmeti için görevden ayrılanlar, askerlik süresi boyunca aylıksız izinli sayılmaktadırlar. 

*Hazarda eğitim ve manevra için silah altına alınan Devlet memurlarının aylıkları kendi kurumlarınca tam olarak ödenir.

Rütbeli olarak askerlik yapacak olan Devlet memurlarından rütbe aylığı tutarları, bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından fazla olanlara, aradaki fark askeri kurumlarına katılmaları veya yeni rütbeyi kazandıkları tarihten itibaren silah altında bulundukları sürece Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenir.

*Seferde muvazzaflık hizmeti dışında, silah altına alınan Devlet memurlarına rütbeli olsun olmasın silah altında bulundukları sürece aylıkları şu şekilde ödenir:

-Yedek subay, yedek askeri memur ve yedek astsubay olanların rütbelerine ait aylıkları Milli Savunma Bakanlığınca ödenir. Bunların aylıkları bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından eksikse aradaki fark kurumlarınca ödenir

-Diğer memurların aylıklarının tamamı kurumlarınca ödenir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. Ancak "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

 memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.