logo yeni

KAMU ÇALIŞANLARININ KILIK VE KIYAFETİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

bakanlar-kuruluKamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişiklikle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın personelin kılık ve kıyafetine ilişkin hususlarda değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte ve 2/9/1925 tarihli ve 2413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda değişiklik yapıldı.

Bu değişiklik ile, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kadınlar artık başörtüsü de takabilecek.

Neler değişti?

**Kadın personelin;

-Elbise, pantolon ve eteğinin temiz, düzgün, ütülü ve sade olması şartı kaldırıldı.

-Ayakkabı ve/veya çizmesinin sade ve normal topuklu, boyalı olması şartı kaldırıldı.

-Görev mahallinde başının daima açık, saçlarının düzgün taranmış veya toplanmış, tırnaklarının normal kesilmiş olması şartı kaldırıldı.

**Daha önce sadece kadın personel için geçerli olan “Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.” hükmü, erkek personeli de kapsayacak şekilde düzenlendi.

**Resmî elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar sayma yoluyla belirtilerek, sadece bu personelin kılık ve kıyafetinin özel yönetmeliklerle düzenlenmesine imkan verildi. Buna göre; Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hâkimler, savcılar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlar dışındaki personel için özel yönetmelikle kılık ve kıyafet düzenlemesi yapılamayacak.

Kadınların kılık ve kıyafet nasıl olacak? 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinde kadın personel ile ilgili olarak yer alan düzenlemenin eski ve yeni hali;

Eski durum:

“a) Kadınlar;

Elbise, pantolon etek temiz, düzgün, ütülü ve sade, ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı, görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış, tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.

Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.”

Yeni durum

“a) Kadınlar;

Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.”

 

Yönetmeliğin ilgili maddelerinin yeni hali şöyle oldu

“Madde 5- … personelin kılık ve kıyafette uyacakları hususlar;

a) Kadınlar;

Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.

b) Erkerler;

Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabiî olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez, üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri sü­veterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir.

Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.

c) Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.”

“Madde 6-Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hâkimler, savcılar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlar ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tâbidirler.”

Bugün yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2013/5443

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile “2/9/1925 tarihli ve 2413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu’nca 4/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 − 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci paragrafında yer alan “Kadınlar;” ibaresinden sonra gelen birinci cümle yürürlükten kaldırılmış ve aynı paragrafta yer alan “Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafetleri varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.” şeklindeki ikinci cümle (a) bendinden çıkarılarak maddenin sonuna (c) bendi olarak eklenmiştir.

MADDE 2 − Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar” ibaresi “Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hâkimler, savcılar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 − Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 − Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/9/1925 TARİHLİ VE 2413 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 − 2/9/1925 tarihli ve 2413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri Hakkında Kararnameye ilişkin bölümünün (2) numaralı bendinin birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 − Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 − Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.