logo yeni

EMEKLİLİK ŞARTIYLA ATANMADA EMEKLİYE AYRILMAK ŞART MI?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

emekli2Memurların bulundukları kurumlarda (ya da başka kurumlarda) emeklilik hakları bakımından daha üst düzeyde olan kadrolara, belli bir süre çalışıp bu kadronun emekliliğe ilişkin haklarını kazandıktan sonra emekli olmak şartıyla, atanma talepleri de olabilmekte ve bu taleplerin bazen kabul edildiği de görülebilmektedir.

Çalıştıkları kurumlar ya da başka kurumlardan, belli bir tarihte emekli olma taahhüdüyle bir kadroya atanma talebinde bulunan memurların, atandıktan sonra emekli olmaktan vazgeçmeleri de söz konu olabilmektedir.  Atama öncesinde kendilerinden ileri bir tarihli emeklilik dilekçesi alınan memurlar, bu tarihe kadar geçen süre içerisinde emeklilik taleplerinden vazgeçebilmektedirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 19 uncu maddesinde, “Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır.”denilmiştir.

Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;

-30 uncu maddesinde; yaşlılık aylığına hak kazanan memurların aylıklarının, yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden ay başından itibaren bağlanacağı,

-38 inci maddesinde; aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınan sigortalılık sürelerinin, sigortalılığın başlangıç tarihi ile sigortalının aylık bağlanması için yazılı istekte bulunduğu tarih arasındaki süre olacağı, ancak memurlar için  süre sonunun sevk onayının alınarak  görevleri ile ilişiklerinin kesileceği ayın son günü olacağı,

-48 inci maddesinde; memurların yaşlılık, malûllük veya vazife malûllüğü işlemlerinin, istek üzerine veya yaş haddi, malûllük veya vazife malûllüğü hallerinde kamu idaresinin en yüksek amirinin onayı ile tekemmül edeceği ve özel kanun hükümleri hariç olmak üzere yetkili makamın emekliye sevk onayının, talep tarihinden itibaren bir ayı geçemeyeceği

hususları düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelerden anlaşılanlar

-Memurun emeklilik hakkı bulunmaktadır ve mevzuatta aksine hüküm bulunana haller dışında, emeklilik memurun isteğine bağlıdır.

-İleri bir tarihten geçerli olmak üzere emekliye ayrılmak isteyen memurun ilişiği en erken, dilekçesinde belirttiği tarihte kesilebilecektir.

-Emekliliğe sevk onayının, memurun talebinde belirttiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde gerçekleşmesi gerekecektir.

-Memurun emekli olmak istediğini belirttiği tarihten önceki bir tarihi kapsayacak şekilde emekliye sevk onayı alınamayacaktır.

Memur emekli olmaktan vazgeçebilir

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemelere göre; emekli olma şartıyla atanan memurlar tarafından yapılan ve ileri bir tarihin belirtildiği emeklilik başvurularına ilişkin “emekliye sevk onayının”, başvuru dilekçesinde belirtilen tarih ile bu tarihten en geç bir ay içerisinde alınması gerekeceğinden, dilekçede belirtilen emekli olma isteğine ilişkin tarihten önce memurun emekli olmaktan vazgeçmesi mümkündür.

Emekli olmaktan vazgeçmek isteyen memurun, herhangi bir gerekçe belirtmesine de gerek yoktur.

Memurun, ileri tarihli emeklilik başvurusu dilekçesinde belirttiği tarihten önce, bu dilekçeyi vermiş olduğu kuruma yazılı olarak başvuruda bulunarak emekli olmaktan vazgeçtiğini bildirmesi yeterli olacaktır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.