logo yeni

DERECE YANLIŞ HESAPLANMIŞSA EMEKLİLİK İPTAL EDİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

hesaplamaKamu personeli hakkında özlük işlemlerini yürütülmesinde; kazanılmış hak aylık derece ve kademesi, kıdem yılı, gösterge ve ek gösterge, fiili hizmet yılı, emekli keseneğine esas aylık derece ve kademesi gibi unsurlarda hata yapıldığı durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Personelin aylıksız izinde geçirmiş olduğu sürelerin (keseneklerin ilgili tarafından ödenmesi suretiyle) emekli keseneğine esas aylık derece ve kademesinin belirlenmesinde değerlendirilmesinin yanı sıra kazanılmış hak aylığında da esas alınması gibi özlük işlemleri, emekliye ayrılan personel açısından çeşitli sorunların yaşanmasına da sebep olabilmektedir.

Benzer bir olayda, aylıksız izin süresinin de kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi suretiyle 1 inci derece kazanılmış hak aylığı ile 2200 ek gösterge üzerinden emekliye ayrılan personelin, aylıksız izinlerinin yanlış değerIendirildiğinin anlaşılması üzerine 2 nci derece kazanılmış hak aylığı ile 1600 ek gösterge esas alınarak emeklilik işlemlerinin yürütülmesi üzerine açılan davada idare mahkemesi ile Danıştay 11 inci dairesi tarafından da farklı kararlar verilmiştir.

Ek göstergesinin 2 derece kazanılmış hak aylığı üzerinden belirlenmesi üzerine emeklilik isteğinden vazgeçmek için yaptığı başvurusu reddedilen personel tarafından açılan davaya bakan idare mahkemesi; “… hatalı yapılan intibakın iptal edilerek hizmet belgesinin yeniden düzenlenmesinde hukuka aykırılık bulunmamakla birlikte, davacının emekli keseneğine esas aylığının 1. derece için öngörülen ek gösterge rakamından, 2. derece için öngörülen ek gösterge rakamına düşürülmesi nedeniyle hak kaybının oluşması karşısında düzeltilen hizmet belgesi nedeniyle 2. derece için öngörülen ek  gösterge rakamı üzerinden aylık bağlanmasını isteyip, istemediğinin sorulması ve davacının olumsuz yanıt vermesi halinde emeklilik işlemin iptal edilerek görevine iade edilmesi gerekirken, emeklilik işleminin iptali yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediği” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Temyiz aşamasında konuyu görüşen Danıştay 11. Dairesi;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunda, kazanılmış hak aylık derecesinde değerlendirilecek hizmet süreleri ile hizmet sınıfları itibarıyla kazanılmış hak aylık dereceleri için uygulanacak ek gösterge rakamlarının belirlenmiş olduğu,

-Emeklilik keseneğine esas aylıkların tespitinde değerlendirilen aylıksız izin sürelerinin kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde değerlendirilmesine olanak bulunmadığı,

-Davacının isteği üzerine 1. derecenin 1. kademesi ve (2200) ek gösterge rakamı üzerinden emekliye sevk edildiği,

-Emekli Sandığı tarafından yapılan incelemede, borçlandığı aylıksız izin sürelerinin ek göstergelerin belirlenmesine esas alınan kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde değerlendirildiğinin saptanması üzerine emekli ikramiyesi ile aylığının, kazanılmış hak aylığı 2. derecede bulunanlar için öngörülen (1600) ek gösterge rakamı üzerinden hesaplandığı,

değerlendirmesinde bulunarak, “isteği üzerine emekliye sevk edilen ve emeklilik keseneğine esas aylıklarının tespitinde değerlendirilen aylıksız izin sürelerinin kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde değerlendirilmesine olanak bulunmayan davacının,  emeklilik onay tarihinden sonra emeklilik talebinden vazgeçmesinin mümkün bulunmaması ve idaresince kazanılmış hak aylık derecesinin yanlış tespit edilmesinin emeklilik işleminin iptalini gerektiren bir husus olmaması karşısında, emeklilik işleminin iptal edilmesi talebiyle davalı idareye yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına ve bu işlemin iptaline karar veren idare mahkemesi kararında yasal isabet görülmediğine” hükmetmiştir.

Söz konusu Karar için tıklayınız…

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.