logo yeni

YARDIMCI HİZMETLER SINIFININ GİH TALEBİ DEVAM EDİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

yardimci-hizmetlerYardımcı Hizmetler Sınıfı personeli, çalışırken ve emekli olduklarında aldıkları aylıkların olması, kendilerine unvanlarıyla ilgisi olmayan görevlerin verilmesi, Devlet memuru statüsünde görülmemeleri gibi sorunlar nedeniyle sıkıntı yaşamaya devam ediyorlar.

Bu sıkıntıların aşılması için uzun zamandır uğraş veren Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli, 2005 yılında bu amacına çok yaklaşmıştı. Memur sendikaları ile hükümet arasında imzalanan 2005 yılı Toplu Görüşme Mutabakat Metninde yer alan “Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması,” ifadesi sebebiyle Yardımcı Hizmetler personeli halen verilen sözlerin yerine getirilmesini beklemektedir.

Yardımcı Hizmetler çalışanlarının halihazırda yaşadıkları sorunları şu şekilde özetleyebiliriz:

Düşük maaşlar

Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin en önemli sıkıntısı düşük maaşlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında tüm memurların sorunu olan ve asgari geçim standartları göz önünde tutulduğunda düşük seviyelerde kalan memur maaşları içinde Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin maaşları daha da düşük seviyede kalıyor.

Emekli Maaşları

Ek göstergesi bulunmayan tek sınıf olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli bu eksiklik sebebiyle emekli maaşlarında da sıkıntılar yaşıyor. Aylık ücret unsurlarından sınırlı sayıda kalemin emekliliğe yansıyor olması ve bu kalemlerden birinin de ek gösterge olması sebebiyle, Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanları ek göstergelerinin olmayışını büyük bir haksızlık olarak değerlendiriyorlar.

Unvan görevlerinin net olarak belirlenmemesi

Bu sınıfa ait personelin en önemli şikayetlerinden biri de, kadro unvanlarına uygun olmayan görevlerin kendilerine yaptırılmak istenmesidir. Buradaki sıkıntının temel kaynağı unvan bazında görevlerin hukuki metinlerde kesin sınırlarının çizilmemesi sebebiyle, yardımcı hizmetler personelinin adeta her işi yapabilen personel olarak görülmesidir. Bir çok kurumda bu durum fiili bir meşrulaştırmaya dönüşmüş ve hukuki temeli olmayan bazı görev ve işler yıllardır yardımcı hizmetler personeli tarafından yerine getirilmekte olduğu için, adeta unvanlarıylla özdeşleşmiş, bu tür görevlerden kaçınan personel ise sorunlu personel olarak görülmeye başlanmıştır.

Memuriyetin gerektirdiği saygıyı görememek

Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin şikayet ettikleri hususlardan biri de hem kurum içinde hem de kurum dışında, diğer Devlet memurlarına gösterilen saygının kendilerine gösterilmemesidir.  Halbuki Yardımcı Hizmetler Personeli de diğer unvanlar gibi Devlet memuru statüsünde yer almaktadır. Ancak bu konuda Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanları, kurum içinde çalışma arkadaşlarından ve amirlerinden hak ettikleri saygıyı görememekten şikayet etmektedirler.

Görevde yükselme olanaklarının sınırlı olması

Görevde yükselme yönetmeliği ile birlikte kamuda yer alan unvanlar arasında sınavla yatay veya dikey geçiş yapma imkanın getirilmesi önemli bir gelişme olmuştu. Ancak Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanları görevde yükselme olanaklarının kendileri için yeterince kullanılmadığını düşünmektedirler. Gerçekten de kurumlar büyük çoğunlukla boş memur, bilgisayar işletmeni, teknisyen gibi gibi görevde yükselme sınavları ile Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin atanabilecekleri kadroları ilk defa atama yoluyla doldurma yoluna gitmektedirler. Dolayısıyla bu sınıf çalışanları için görevde yükselme imkanları oldukça azalmaktadır.

Değerlendirmemiz

Kamu kurum ve kuruluşları uzun yıllardır kamu hizmetlerinin görülmesinde yardımcı işlerin yürütülmesini teminen taşeron işçi çalışmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile getirilen ve taşeron personel istihdamına imkan veren düzenleme, özellikle Devlet memuru statüsünde yardımcı hizmetler personeli çalıştırmaktan kaynaklanan sorunları aşmak bakımından da kurumlar için bir çıkış yolu olmaktadır.

657 sayılı Kanundaki mevcut düzenleme, yardımcı hizmet niteliğindeki görevlerin YHS personeline gördürülmesi zorunluluğu olmadığını gösterirken, aynı zamanda YHS'nın tümden kaldırılmasının da önünü açtığını düşünmekteyiz. 

Bu nedenle, memurunyeri.com olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfının tümden kaldırılmasının, bu Sınıftaki kadrolarda görev yapan personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfında durumlarına uygun (memur, bilgisayar işletmeni, vhki, teknisyen vs) kadrolara geçirilmesinin, yardımcı hizmet türü hizmetlerin artık hizmet alımı yoluyla sağlanmasının ve bunu sağlayacak düzenlemenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılmasının en yerinde düzenleme olacağını değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.