logo yeni

BİR DERECE HAFİF DİSİPLİN CEZASINI KİM VERİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

burokratDevlet memurları hakkında, işledikleri fiil ve haller sebebiyle uygulanacak disiplin cezaları, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları ve başarı durumlarına göre farklılık gösterebilmektedir.

Memurlar hakkında verilecek disiplin cezaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde, işlenen fiil ve halin ağırlık derecesine göre 5 başlıkta düzenlenmiştir. İşlenen fiil ve halin gerektirdiği disiplin cezasının memur hakkında uygulanmasında ise bazı hallerde bir alt ceza uygulamasına gidilebilmektedir.

Alt ceza uygulamasının dayanağı

657 sayılı Kanunun disiplin cezalarını düzenleyen 125 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olan cezanın uygulanabileceğine hükmedilmiştir.

Disiplin amir ve kurulları alt ceza uygulamak zorunda mıdır?

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ya da kurulun,  disiplin cezası verme yönündeki kararla birlikte, bu cezanın memur hakkında bir alt ceza şeklinde uygulanıp uygulanmayacağı yönünde değerlendirme yapması 657 sayılı Kanunun gereğidir. Alt ceza uygulama konusunda değerlendirme yapılması zorunlu olmakla birlikte, alt ceza uygulanıp uygulanmayacağına karar verme bakımından cezayı veren amir ya da kurulun takdir yetkisi söz konusudur. 

Alt ceza uygulanması konusunda ilgili amir ve kurullara takdir yetkisi tanınmış olmasının, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar hakkında bir derece hafif ceza uygulamasına gidilmemesini gerektirmeyeceğini, memurunyeri.com olarak bu gibi durumlarda alt cezanın uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz.

İdari yargı yerleri tarafından konuya ilişkin verilen kararlarda, disiplin cezaları verilirken bir alt cezanın uygulanması hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu, ancak disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların takdir yetkisini kullanırken öncelikle, ilgililerin geçmiş hizmetlerine göre bir alt ceza ile cezalandırılıp cezalandırılmayacağı konusunda bir değerlendirme yapmaları ve bu değerlendirmenin sonucuna göre ceza vermeleri gerektiği değerlendirmesinde bulunulmuştur. Örnek karar için tıklayınız…

Alt ceza kararını kim verir?

Disiplin cezalarını vermeye yetkili amir ve kurullara ilişkin hususlar, 657 sayılı Kanun ve disiplin yönetmelikleriyle belirlenmiştir. Disiplin cezası gerektiren bir fiil nedeniyle yapılan soruşturma sonucu verilecek cezayı değerlendiren yetkili disiplin amirinin (ya da kurulun) memur hakkında ceza verilmesini gerekli görmesi durumunda, ilgili memurun geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalarını ve başarı durumunu da değerlendirmek suretiyle, bir alt ceza uygulanması yönünde kanaate varması halinde, memur hakkında bir alt disiplin cezasının uygulanması kararını da verir.

Uygulamada, disiplin kurularının yetkisinde verilen disiplin cezalarına ilişkin olarak bir alt ceza uygulaması yönünde kanaat oluştuğunda, bir alt ceza uygulanması kararının disiplin kurulu tarafından değil de ilgili disiplin amiri tarafından verildiği görülmektedir. Örneğin; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi gerektiren bir fiile ilişkin olarak, ilgili disiplin kurulu tarafından memur hakkında bir alt cezanın uygulanması yönünde kanaat oluşması durumunda, alt ceza olan aylıktan kesme disiplin cezasının disiplin amiri tarafından verilmesi yoluna gidilmektedir.

Oysa ki, alt ceza uygulamasında memura işlediği fiil sebebiyle verilecek asıl ceza değişmemekte ve sadece “uygulama” bakımından alt ceza söz konusu olmaktadır. Verilen ceza değişmediğinden, alt ceza uygulanması kararının da, cezayı verecek olan disiplin kurulu tarafından verilmesi gerekmektedir.

Asıl cezayı verme yetkisi olmayan amirler tarafından uygulanan alt cezalara karşı açılan davalarda, mahkemeler tarafından; alt ceza uygulamasının ayrı bir disiplin cezası niteliği taşımadığı değerlendirmesinde bulunularak, doğrudan asıl cezayı verme yetkisi bulunmayan disiplin amiri tarafından memur hakkında alt ceza uygulanmasının hukuka uygun olmayacağı yönünde kararlar verilmiştir. Örnek karar için tıklayınız…

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.