logo yeni

FACEBOOK’TA PAYLAŞIM YAPAN MEMURA CEZA VERİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

FacebookSosyal paylaşım sitesinde yapılan paylaşımlar nedeniyle, bazı kurumlarda Devlet memurları hakkında soruşturmalar açıldığı ve disiplin cezaları verildiği de görülebilmektedir.

Benzer bir olayda “facebook” adlı sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımların ideolojik ve siyasi amaçlar taşıdığı ve kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozduğu gerekçesiyle “hizmetli” unvanlı memur hakkında verilmiş olan Devlet memurluğundan çıkarma cezası hukuka aykırı bulundu. Olayda;

-“Hizmetli” unvanlı memur hakkında, başka bir kurumda geçici olarak görevlendirildiği dönemde facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde yazdığı iddia edilen bir yazının örneği eklenmek suretiyle isimsiz ve imzasız bir dilekçe ile şikayette bulunulmuştur.

-Şikayet dilekçesinden, ilgili memurun mesai saatleri içinde devlet malını kullanarak kendi “facebook” internet sayfasında siyasi ve hakaret içerikli yazı yazdığının anlaşıldığı gerekçesiyle,  ilgili valilik tarafından memur hakkında soruşturma açılmıştır.

-İl emniyet müdürlüğünden söz konusu yazının kim tarafından ve hangi bilgisayarda yazılıp yayınlandığının tespit edilmesinin istenmesi üzerine verilen cevapta, www.facebook.com isimli internet sitesinin domain adresinin yurtdışında kayıtlı olması ve ülkemizde irtibat bürosunun bulunmaması nedeniyle yayınlanan yazıyı gönderen ve ekleyen şahısların bilgisayarlarının İP numaralarının tespitinin mümkün olmadığı yönünde cevap verilmiştir.

-Bilgisayar bakım, onarım,  format, program v.b. işlerden sorumlu elemanlardan oluşturulan bilirkişiler tarafından düzenlenen raporda, söz konusu yazının ilgili personel tarafından yazılıp yazılmadığı konusunda kesin bir kanaate varılmadığı belirtilmiştir.

-Yazının kim tarafından yazıldığı anlaşılmasa bile, ilgili memurun yazıyı beğendiği, paylaştığı ve suça iştirak ettiği gerekçesiyle 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uyarınca Devlet memurluğundan çıkarılması yönünde işlem tesis edilmiştir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasına karşı açılan davaya bakan Rize İdare Mahkemesi;

“Evrensel Ceza Hukuku ilkeleri uyarınca bir fiilden ötürü ceza verilebilmesi için filin somut bilgi ve belgeler ile aksine ihtimal verilmeyecek şekilde ispatlanmasın gerektiği, aksi takdirde kişi hakkında ceza yaptırımı uygulanamayacağı tartışmasızdır. Bu ilke Türk Ceza Kanunumuzda ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi şeklinde uygulanmaktadır. Bir kişinin cezalandırılabilmesi için somut olay ve filin hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması, maddi gerçeğin tüm boyutlarıyla ortaya konması gerekmektedir. … Disiplin cezası olarak nitelenen bu yaptırımlar bir kamu hukuku yaptırımı olması nedeniyle, bir disiplin cezası verilmesi sırasında da ceza hukukunun genel ilkelerine uygun davranılmasının ve bu bağlamda, anılan ilke doğrultusunda filin somut olarak ortaya konulmasının gerekeceği kuşkusuzdur. Bakılan davada, davacı hakkında yapılan soruşturma sonucu şikâyet dilekçesi ekindeki yazıların davacı tarafından yazıldığı ve davacıya atfedilen filin sübuta erdiğinin açık ve somut biçimde ortaya konulamadığı, … görülmektedir.” şeklinde değerlendirmede bulunarak, “… davacı üzerine atfedilen fiilin açık ve somut biçimde ortaya konulamaması ve soruşturma kapsamında kim tarafından yazıldığı tespit edilemeyen bir yazıdan dolayı … davacının suçlanamayacak olması karşısında, davacının devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” hükmüne varmış ve disiplin cezasının iptaline karar vermiştir.

Karar için TIKLAYINIZ.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.