logo yeni

YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİNE VERİLEN SÖZ YERİNE GETİRİLECEK Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

gorevdeyukselme2Yardımcı Hizmetler sınıfı çalışanlarının yaşadığı mağduriyetler Türkiye Büyük Millet Meclisi platformunda da dile getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’e yöneltilen sorular içeren ve Hatay milletvekili Dr. Mehmet Ali EDİBOĞLU tarafından hazırlanan önergede yardımcı hizmetler sınıfına verilen sözlerin neden tutulmadığı soruldu.

Ediboğlu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan ve yaklaşık olarak sayıları 170 bini bulan Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan kamu görevlilerinin bir meslek grubu olarak tanımlanmadığını belirterek, Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilk olarak 29.08.2005 tarihinde hükümeti temsilen Sayın Mehmet Ali ŞAHİN başkanlığında Memur Sendikaları ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde konunun  ele alındığını belirtti.

Ediboğlu önergede, “Bu Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunda mutabakata varılan 11.Maddenin (b) bendinde;  “Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması” hususu zapt altına alınmış, ancak bu konuda şu ana kadar bu mutabakat uygulanmamıştır.” dedi.

Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlilerinin görev tanımında, “Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.” ifadelerine yer verildiğini belirten Ediboğlu, “Oysa artık kamu idareleri hizmet satın alımı yolu ile bu işlerin hepsini taşeron şirketlere gördürmektedir. Bu durumda hem Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri pasif bir şekilde bekletilmekte, hem de memur açığını kapatılabilmek için yeni alımlar yapılmaktadır. Bu durum ise, Devlete maliyeti arttırmakta olup, çok düşük verimler alınmasına da neden olmaktadır.” diyerek şu soruları yöneltti:

“Bu çerçevede;

1-) 2005 yılında hükümetiniz ile memur sendikaları arasında imzalanan mutabakat metninde uzlaşı sağlanmış olan 11 .Maddenin (b) bendi için şu anda bir çalışmanız var mıdır?

2-) Mevcut durumda, Yardımcı Hizmetler Sınıfının tamamen kaldırılması mümkün değil ise, bu sınıfta görev yapan ve kendisini yetiştirmiş Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunlarının bir kereye mahsus GİH sınıflarına geçişinin yapılması için bir çalışma yapılması hakkaniyet ilkesi çerçevesinde kuşkusuz olup, böyle bir çalışmayı gündeme almayı düşünüyor musunuz?

3-) Sürekli olarak görmezden gelinen 657 Sayılı Devlet Memurlarının on hizmet Sınıfından biri olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının bu feryadına çare olacak mısınız? Yoksa kendilerini 657 sayılı Yasanın ikinci sınıfı olarak tabir eden bu mağdur sınıfın mağduriyetlerinin sürmesine göz yummaya devam mı edilecektir?”

4-) Diğer taraftan Başbakanlık Genelgesi 2009/12 de ihtiyacın doğması halinde Görevde Yükselme Sınavı açılması yönünde genelge yayımladığı halde; Adalet Bakanlığı 2010 yılında, MEB 2010 yılında, İçişleri Bakanlığı 2004 yılında, Maliye Bakanlığı 2007 yılında ve Gençlik ve Spor Bakanlığı 2008 yılında, Ulaştırma Bakanlığı 2009 yılında olmak üzere uzun zaman geçmesine rağmen Yardımcı Hizmetler Sınıfının yükselmesi için herhangi bir sınav açmamıştır. Bu çerçevede Görevde Yükselme Sınavlarının yapılması için, ÖSYM sınavı gibi bir sınav takvimi oluşturulamaz mı? Bu sınıfın yükselmesini de sağlamak için 2013 yılı bitmeden Görevde Yükselme Sınavı açmayı düşünüyor musunuz?

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.