logo yeni

TEBELLÜĞ ETMEKTEN KAÇINILAN İŞLEME KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

imzaDevlet memurlarının, kurumları tarafından haklarında tesis edilen işlemlere ilişkin tebliğ evraklarını tebellüğ etmekten kaçınarak almak istememeleri halinde, bu işlemlere karşı açacakları davalarda, idari dava açma süresi yönünden sıkıntı yaşayabilmektedirler.

Benzer bir durumda, hakkında yapılan naklen atama işlemini tebellüğ etmekten kaçınan kişinin, tebellüğden kaçınma tarihinden itibaren 60 gün geçtikten sonra açtığı davaya bakan idare mahkemesi ile temyiz aşamasında konuyu değerlendiren Danıştay 5. Dairesi farklı kararlar verilmiştir.

Davaya bakan Ankara 7. İdare Mahkemesi; başka bir göreve naklen atanan personele tebellüğ edilen atama işleminin ilgili tarafından tebellüğ etmekten kaçınıldığının tutanak altına alınmasından yaklaşık 70 gün sonra açılan davada, süre açısından konuyu değerlendirmeden atama işleminin iptaline karar vermiştir.

Konuyu temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 5. Dairesi;

-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Dava Açma Süresi" başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrasında "Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay`da ve İdare Mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür." hükmüne yer verildiğini ve bu sürelerin, idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağının düzenlendiğini,

-Naklen atanmasına ilişkin işlemin davacıya tebliğ edilmek istendiği, ancak davacının tayin işlemini tebellüğ etmekten imtina etmesi üzerine 9.7.1990 tarihli tutanağın düzenlendiği, buna karşılık davacının görevden ayrıldığı 17.7.1990 tarihinin tebliğ tarihi gösterilmek suretiyle 17.9.1990 tarihinde açıldığını,

-Davacının dava konusu atama işlemini, tebellüğ etmekten imtina ederek 9.7.1990 tarihinde öğrenmiş olduğunu ve o tarih itibariyle yazılı bildirimle beklenen amacın gerçekleşmiş olduğunu,

-Davacının bu tarihi izleyen 10.7.1990 gününden itibaren 60 günlük, dava açma süresi içinde dava açması gerekirken, bu süreyi geçirdikten sonra davayı açtığını

belirterek, süre aşımı nedeniyle incelenmesine olanak bulunmamasına rağmen, işin esasına girerek dava konusu işlemi iptal eden idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediğine ve bozulmasına Karar vermiştir. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.