logo yeni

MEVZUATI OKUYAMAYAN KURUMLAR MEMURA ÇİLE ÇEKTİRİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

soru-isareti2Mevzuat düzenlemelerinin çok açık hükümlerinin bile kurumlar tarafından hata ya da bilgi eksikliği nedeniyle farklı yorumlanmasından dolayı, zaman zaman kamu çalışanlarının mağduriyetine neden olunabilmektedir.

Bu hatalardan biri de, görev yeri değişen memurlara peşin ödenmiş olan aylıklar konusunda yaşanmaktadır. Devlet memurlarının kurumlar arası naklen atanmalarında, ayrılacağı kurumda almış olduğu aylığın, Kanunun açık düzenlemesine rağmen ayrılma tarihi itibariyle memur hakkında borç çıkarıldığı da görülmektedir.

Ödenen aylık hangi hallerde geri alınır?

Devlet Memurları Kanununun 164 üncü maddesinde “Aylığın ödeme zamanı ve Esasları” düzenlenmiştir. Buna göre, “Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz.” 

Bu düzenlemeden, peşin ödenen aylıkların emeklilik ve ölüm hali hariç geri alınacağı da anlaşıldığından, Devlet memuriyetinden ayrılanlara peşin ödenmiş olan aylıktan çalışılmayan süreye ait kısım ile emeklilik keseneği Devlet katkısının tamamının geri alınması gerekmektedir.

Naklen atanan memurların durumu

Devlet memurlarının kurum içerisinde ya da kurumlararasında naklen atanması Devlet memuriyetinden ayrılma anlamına gelmemektedir.

657 sayılı Kanunun 169 uncu maddesinde “Görev yeri değiştirilen memurların” aylıklarının nasıl ödeneceği açıkça belirtilmiştir. Düzenlemeye göre “Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.”

Devlet Memurları Kanununda, naklen atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama sürelerinin düzenlendiği 62 nci maddede ise; aynı yerdeki görevlere atananların atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorunda oldukları, başka yerdeki görevlere atananların ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorunda oldukları ifade edilmiştir. (Bu süreler; izin ve geçici görev bitiminde, sayman ve sayman mutemetlerinin devir işlemleri sonunda, eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için ise yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği tarihinden başlatılmaktadır.)

Naklen atanan memura borç çıkarılması?

657 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hükümlerine göre, naklen atanan ve süresi içerisinde görevine başlayan memurlara, ayrıldığı kurumda ödenmiş olan aylığa ilişkin olarak kurumdan ayrıldığı tarih itibariyle borç çıkarılması mümkün değildir.

Bu açık düzenlemelere rağmen, kurumların memurlara borç çıkarma sebebini, memurunyeri.com olarak kurumlarda bu işleri yapmakla görevli olanların hatasına ya da bilgi eksikliklerine bağlamaktayız.

Benzer bir olayda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi “Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni” olarak görev yapmakta iken Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu emrine “yurt yönetim memuru” olarak naklen atananmemur hakkında eski kurumu tarafından borç çıkarılması üzerine, memur konu hakkında Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayette bulunmuştu. Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından konuya ilişkin karar verilmeden önce, şikâyete konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi ve memurun şikayetinden vazgeçmesi üzerine, Kamu Denetçiliği Kurumu şikayet başvurusu hakkında “Karar Verilmesine Yer Olmadığına” karar vermişti. Söz konusu Karar için tıklayınız… 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.