logo yeni

SURİYELİ SAĞLIK PERSONELİ TÜRKİYE'DE İŞE RAHAT GİRECEK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

saglik2Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarını düzenleyen Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Suriye uyruklu sağlık meslek mensuplarının, Türkiye’de geçici koruma altına alınan Suriyelilerin bulunduğu barınma merkezlerinde çalışmalarını sağlamaya yönelik düzenleme yapıldı.

Yönetmelik kapsamındaki yabancı sağlık meslek mensupları, bazı şartları yerine getirmeleri kaydıyla özel sağlık kuruluşlarında mesleklerini icra edebiliyorlar. 

Neler değişti?

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelikle, yabancı sağlık meslek mensuplarının Türkiye'de görev yapmasına ilişkin şartlarda değişiklik yapıldı.

**Türkiye’de mesleklerini icra etmek isteyen yabancı sağlık meslek mensuplarında aranan şartlardan birisi olan “Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında  Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olmak” şartı kaldırıldı ve yerine “Türkçe bilmek” şartı getirildi.

**Türkiye’de geçici koruma altına alınan Suriyeliler için  kurulan barınma merkezlerinde çalışmak isteyen Suriye uyruklu sağlık meslek mensuplarında, mesleğini icraya yetkili olduğuna dair belge ibraz etmeleri kaydıyla;

-Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescilleri yapılmış bulunmak,

-Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmama,

-Türkçe bilmek,

-Hekimler için, zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası yaptırmak

şartlarının aranmamasına hükmedildi.

**Türkiye’de çalışmak isteyecek yabancı sağlık mensuplarından istenecek belgelerde de değişikliğie gidildi.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik:

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Türkçe bilmek.”

Eski Hali : c) Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında  Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olmak.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Suriye uyruklu sağlık meslek mensuplarının muafiyet durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Suriye’de yaşanan olaylar sebebiyle Türkiye’de geçici koruma altına alınanlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan barınma merkezlerinde çalışmak isteyen Suriye uyruklu sağlık meslek mensupları, mesleğini icraya yetkili olduğuna dair belge ibraz etmek kaydıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlardan muaf tutulur.”

Muafiyet getirilen şartlar:

a) Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescilleri yapılmış bulunmak.

b) Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamak.

c) Türkçe bilmek.

d) Hekimler için, zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası yaptırmak.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

“EK-1

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İlgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge.

2) Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge. Bu belge;

a) Başvuru tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde ibraz edilmek zorundadır.  Bu süre sonunda belge ibraz edilmemiş ise Müdürlükçe personel çalışma belgesi iptal edilir.

b) Türkçe eğitim veren öğretim kurumlarından mezun olanlardan istenmez.

3) Türkiye’de ilk defa meslek icra edeceklerin, geldikleri ülkenin yetkili makamlarından alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge. Bu belge;

a) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde Türkiye’deki öğretim kurumlarından mezun olanlardan,

b) Başvuru tarihi itibarıyla beş yıldır Türkiye’de kesintisiz ikamet ettiğini belgeleyenlerden,

c) Ülkelerindeki olağanüstü hal nedeniyle Türkiye’ye sığınmış olanlardan,

istenmez.

4) Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan, yabancı sağlık personeline ödenecek aylık ücret miktarının da belirtildiği ve her sayfasında tarafların isim ve imzalarının bulunduğu hizmet sözleşmesi.”

Eski Hali: BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İlgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge.

2) Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge.

3) Türkiye’de ilk defa meslek icrasında bulunacakların, geldikleri ülkenin Sağlık Bakanlığı veya Büyükelçiliğinden alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge.

4) Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan ve yabancı sağlık personeline ödenecek aylık ücret miktarının da belirtildiği hizmet sözleşmesi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.