logo yeni

GÜNLERDİR KONUŞULAN KANUN NİHAYET ÇIKTI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kanun5Kamu çalışanları tarafından büyük umutlarla beklendiği halde, ilgili düzenlemelerin kapsamının sınırlı kalmasından dolayı hayal kırıklığı yaratan “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kanunda yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

Bazı çalışanların kadroya geçirilmesi

**25.06.2013 tarihi itibariyle; 4/B sözleşmeli personel olarak, sözleşmeli sağlık personeli olarak, mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak ve kurumların özel mevzuatına göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta olanlar kadroya geçecek. Ayrıntılar...

**Diyanet İşler Başkanlığı emrinde en az 3 ay süre ile Kur’an kursu öğreticiliği görevini vekaleten yapmış olanlar kadroya geçecek. Ayrıntılar...

Kamu çalışanlarının izin düzenlemeleri

**Doğum yapan memurlara gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek süre 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Ayrıntılar…

**Memur kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklara yıllık izin hakkı getirildi. Ayrıntılar…

**399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel; mazeret, hastalık ve doğum izinleri konusunda Devlet memurlarıyla aynı haklara sahip olacak.

Memuriyetten atılanların yeniden işe alınması

**Kılık ve kıyafet düzenlemelerine aykırı hareket etmeleri nedeniyle 1/1/1990 tarihi ile düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih arasında haklarında verilen disiplin cezası ya da düzenlenen sicil raporuna dayanılarak görevlerine son verilen aday memurlar yeniden memuriyete dönebilecek. Ayrıntılar…

**Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından 14.06.1997 tarihinde yapılan sınavı sonucuna göre memur olarak atanan ve daha sonra mahkeme kararı ile görevlerine son verilenler yeniden memurluğa atanacak. Maddenin Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında verilen önergeyle, maddede ifade değişikliklerine gidildi. Ayrıntılar…

**Bigadiç Maden İşletmeleri Müessesesi, Şarkkromları Ferrokrom İşletmesi Müessesesi, Kırka Boraks İşletmesi Müessesesi, Seydişehir Alüminyum İşletmesi ve 100. Yıl Gümüş İşletmesi Müdürlüklerinde 07.06.1997 tarihinde yapılan sınav sonucuna göre 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele tabi koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarına atanan ve daha sonra mahkeme kararı ile görevlerine son verilenler yeniden göreve dönebilecek.

Memuriyete ilk defa veya yeniden girecek bazı personele ayrıcalık

**Kılık ve kıyafet nedeniyle yükseköğretim kurumlarından atılmış olanlardan, eğitimlerini tamamlayan ya da tamamlayacak olanların memuriyete girişlerinde, 2 yıl süre ile yaş şartı aranmayacak. Ayrıntılar...

**28 Şubat 1997 ile 14.02.2005 tarihleri arasında disiplin cezası verilmek suretiyle memuriyetten çıkarılmış olanların memuriyete yeniden alınmalarında, 2013 yılında kadro sayısı sınırlamaları uygulanmayacak. Ayrıntılar...

Bazı personele ek ödeme

**SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünde GİH Sınıfı kadrolarda asaleten ya da vekaleten  çalışan doktor, diş hekimi ve eczacılara 510 TL’ye kadar ek ödeme yapılabilecek.

**İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü kadrolarında görev yapan tabiplere 290 TL’ye kadar ek ödeme yapılabilecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü personeli, Genel Kurul görüşmeleri sırasında önergeyle maddeye eklendi. Ayrıntılar...

Yeni teşkilat ve kadrolar

**Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi kuruluyor.

**Ankara’da "Yüksek İhtisas Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kuruluyor.

**Maliye Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar veriliyor. Ayrıntılar...

**Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında yapılan değişiklikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yurt dışı teşkilatı için 15 adet Güvenlik Müşaviri, 5 adet Güvenlik Ataşesi ve 5 adet Güvenlik Ataşe Yardımcısı kadrosu ihdas edilirken; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı taşra teşkilatı için de 200 adet Hizmetli kadrosu ihdas edildi.

Diğer bazı düzenlemeler

**Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yurt dışı görevlere atanabilecekler arasına yeni unvanlar eklendi. Genel Kurul görüşmelerinde madde üzerinde değişiklikler yapıldı. Daire başkanı ve üstü kadrolarda görev yapanların yurt dışı göreve atanabilmesi için belirtilen kadrolarda 1 yıl görev yapması gerekecek. 

**Sosyal Güvenlik Denetmenleri ile Yardımcılarının soruşturma, teftiş ve inceleme amacıyla görevlendirilmelerinde, kendilerine emsali personele uygulanan harcırah miktarları ödenecek. Ayrıntılar…

**İşe giriş sınavları mahkeme tarafından iptal edilmiş olan Avrupa Birliği İşleri Uzmanları görevden alınmayacak. Ayrıntılar...

**Yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrenciler, ÖSYM tarafından yürütülen sınavlara ilişkin bazı geçici işlerde asgari ücretle kısmî zamanlı olarak çalıştırılabilecek. Ayrıntılar…

**2011 yılında çıkarılan ve bazı hükümleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Kanun Hükmünde Kararnamelerin iptal edilen hükümleri Kanunla yeniden düzenlendi.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.