logo yeni

BDDK YENİ AYRICALIKLARA KAVUŞTU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

bddkBugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6493 sayılı Kanun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) teşkilat ve personel düzenlemelerinde de değişiklik yaptı.

Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine, ödeme hizmetlerine, ödeme kuruluşlarına ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacı ile çıkarılan 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Tasarısı” 5411 sayılı Bankacılık Kanununun bazı maddelerini de değiştirdi.

Değişikliklerden bazıları şöyle:

**BDDK’ya yeni kadrolar verildi

-BDDK Başkan yardımcısı sayısı 3’ten 5’e çıkarıldı.

-Kurumda en fazla 15 olabilen daire başkanlığı sayısı 20’ye kadar yükseltilebilecek.

-Kurumun Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında en fazla 4 adet kurulabilen müdürlük sayısı 8’e yükseltildi.

**BDDK sözleşmeli personel çalıştırabilecek, hizmet satın alabilecek

-Kurumun taraf olduğu dava ve icra takibi hizmetlerini yürütmek için sayısı 10’u geçmemek üzere, sözleşmeli avukat çalıştırılabilecek.

-Sayıları 30’u geçmemek üzere, tam zamanlı veya kısmî zamanlı olarak sözleşmeli bilişim personeli çalıştırılabilecek.

-Özel uzmanlık gerektiren ve geçici nitelikteki işler için, ödeme ve sözleşme şartları Kurulca belirlenmek kaydıyla, Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın hizmet satın alınabilecek.

**Yeni bir “meslek personeli” unvanı oluşturuldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uzmanlığı oluşturuluyor.  

BDDK’da halen meslek personeli olarak; bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları ile bilişim uzman ve yardımcıları istihdam edilirken, Tasarının yasalaşması halinde “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uzman ve yardımcıları” da meslek personeli olarak istihdam edilebilecek.

**BDDK üyelerine çalışma yeri kolaylığı getirildi

Kurul, üyelerin talebi halinde Kurum merkezi dışında yurt içi temsilciliklerini ilgili üyenin daimi çalışma yeri olarak belirleyebilecek. BDDK üyesi nerede istiyorsa orada çalışacak ve o yerde temsilcilik oluşturulacak.

 

6493 sayılı Kanunun ilgili düzenlemesi

MADDE 40– (1) 5411 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

(2) 5411 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu sayının yarısını” ibaresi “sayısı toplamda yirmiyi” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “dört” ibaresi “sekiz” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kurul, üyelerin talebi hâlinde Kurum merkezi dışında yurt içi temsilciliklerini ilgili üyenin daimi çalışma yeri olarak belirleyebilir.”

(3) 5411 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “hukuk uzman ve yardımcıları ile bilişim” ibaresi “hukuk uzman ve yardımcıları, bilişim uzman ve yardımcıları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu” şeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan “hukuk ve bilişim” ibaresi “hukuk, bilişim ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu”, yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “hukuk ve bilişim” ibaresi “hukuk, bilişim ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu”, ikinci cümlesinde yer alan “Uzman yardımcılığı” ibaresi “Uzman yardımcılığı (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu uzman yardımcılığı hariç)”, dördüncü cümlesinde yer alan “hukuk ve bilişim” ibaresi “hukuk, bilişim ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kurumda, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde bilişim personeli çalıştırılabilir. Ancak söz konusu maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki şartlar Kurum için aranmaz.

Kurumun taraf olduğu dava ve icra takibi hizmetlerini yürütmek için sayısı onu geçmemek üzere, genel hükümlere göre vekâlet akdiyle sözleşmeli avukat çalıştırılabilir.

Özel uzmanlık gerektiren ve geçici nitelikteki işler için, ödemeler ve sözleşme şartları Kurulca belirlenmek kaydıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın hizmet satın alınabilir.”

(4) Ekli cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 5411 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvele eklenmiştir.

KURUMU : BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Başkan Yardımcısı

1

2

GİH

Müdür

1

4

GİH

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uzman Yardımcısı

9

10

TOPLAM

   

16

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.