logo yeni

MAL BİLDİRİMİ VERMEYEN MEMURUN DİSİPLİN CEZASI İPTAL EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet4Süresi içerisinde mal bildiriminde bulunmayan memur hakkında, disiplin soruşturması başlatılarak disiplin cezası verilmesi üzerine açıla davada, ilgiliye mal bildiriminde bulunması konusunda ihtarda bulunulmadan disiplin cezası verilmesi hukuka uygun görülmedi.

Mal bildirimini süresinde vermediği gerekçesiyle hakkında kademe ilerlemesi verilen bir öğretmen tarafından açılan davaya bakan Isparta İdare Mahkemesi; süresi içerisinde mal bildirimi vermeyen davacıya, mal bildiriminde bulunması konusunda bildirimde bulunulacak makamlar tarafından ihtarda bulunulmadan hakkında disiplin işlemi başlatılmasının hukuka uygun olmadığına karar verdi.

Mahkeme Kararında yer verilen mevzuat hükümleri: 

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mal bildirimi” başlıklı 14 üncü maddesinde yer alan “Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.”  hükmü,

*657 sayılı Kanunun 125/D-j maddesinde, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller arasında yer alan “Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,” hükmü,

*3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinin (d) bendinde yer alan "Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde" mal bildiriminde bulunulması gerektiğine ilişkin hüküm,

*3628 sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan “Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik”in “Süresinde mal bildiriminde bulunmama” başlıklı 17 nci maddesinde yer alan;

“Bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde mal bildiriminde bulunmayanlara, bildirimin verileceği mercilerce yazılı olarak ihtarda bulunulur…

İhtarın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde bildirimde bulunmayanlar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Müfettiş ve muhakkikler de, soruşturma ile ilgili olarak verdikleri süre zarfında mal bildiriminde bulunmayan hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcısına suç duyurusunda bulunurlar.” hükmü.

Bu hükümler nasıl değerlendirildi?

Bu hükümlerden hareket eden Mahkemei Kararında; “… mal bildiriminde bulunmadığı tespit edilen davacıya… ihtarda bulunularak bundan sonraki ayda mal bildiriminde bulunmadığı takdirde disiplin cezası verilmesi gerekmekte iken bu usule uyulmaksızın tesis edilmiş olan dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmadığı” sonuç ve kanaatine varıldığını belirtildi.

Söz konusu Karar

mal bildirimi disiplin1mal bildirimi disiplin2

memurunyeri

 
 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.