logo yeni

LOJMANI BOŞALTMAYANLAR İŞGALİYE BEDELİ ÖDEMEYE DEVAM EDİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

lojmanKamu konutlarını süresi içerisinde boşaltmayanlardan işgaliye bedeli alınmasına ilişkin düzenlemenin, Danıştay tarafından yürütülmesinin durdurulmasından önce yeniden düzenlenmiş olması nedeniyle, kamu çalışanlarından işgaliye bedeli alınması uygulamasına devam edilmektedir.

İşgaliye bedeli nedir?

Kamu konutunda oturma süresini doldurduğu veya konutta oturma hakkı sona erdiği halde konutu tahliye etmeyenlerden, kendilerine yapılan tebligata rağmen on beş gün içerisinde konutu tahliye etmeyenlerden, konutun tahliye tarihine kadar geçecek süreler için kira bedeli yerine tahsil edilen bedele “işgaliye bedeli” denilmektedir. Bu bedel; ilk üç ay için kira bedelinin iki katı, daha sonraki aylar için ise dört katı olarak uygulanıyor.

Konuya ilişkin düzenleme nasıldı?

Kamu Konutları Yönetmeliğinde 20/9/2011 tarihinde yapılan değişiklikle, “Konuttan Çıkarılma” başlıklı 34 üncü maddesine; “33 üncü madde gereğince konutta oturma süresini doldurduğu halde konutu tahliye etmeyenlerden, tahliye tarihine kadar geçecek süreler için tebligata gerek olmaksızın konutun tahliye edilmesi gereken tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşları tarafından işgaliye bedeli tahsil edilir. Bu bedel; konutun tahliye edilmesi gereken tarihten sonraki üç ay için, ödenmesi gereken kira bedelinin iki katı, daha sonraki aylar için ise dört katı olarak uygulanır. Ancak, bu şekilde oturulan süreler 33 üncü madde ile belirlenmiş olan sürelerin uzatılması sonucunu doğurmaz ve oturanlar yönünden bir hak teşkil etmez.”  şeklinde fıkra eklenmişti.

Bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile açılan davada, Danıştay 5 inci Dairesi 24/9/2012 tarih ve E:2011/8899 sayılı Kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Ancak, Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması Kararı verilmeden önce Kamu Konutları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde değişiklik yapılması nedeniyle, uygulama bakımından Danıştay Kararının etkisi olmamıştı.

Yürütülmesi durdurulan hüküm yeniden düzenlendi

27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile söz konusu fıkra  “20 nci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca idarece konutta oturmasına izin verilenler hariç olmak üzere, 33 üncü madde gereğince konutta oturma süresini doldurduğu veya konutta oturma hakkı sona erdiği halde konutu tahliye etmeyenlerden, konutu on beş gün içerisinde tahliye ederek boşaltması, aksi takdirde bu sürenin bitiminden itibaren işgaliye bedeli alınacağına ilişkin olarak idarece yapılacak tebligata rağmen, konutu tahliye ederek boşaltmayanlardan, yeni bir tebligata gerek olmaksızın, konutun tahliye tarihine kadar geçecek süreler için ödenmesi gereken kira bedeli yerine işgaliye bedeli tahsil edilir. Bu bedel: konutun tahliye edilmesi gereken tarihten sonraki üç ay için, ödenmesi gereken kira bedelinin (yakıt, elektrik, su vb. hariç) iki katı, daha sonraki aylar için ise dört katı olarak uygulanır. Ancak, bu şekilde oturulan süreler 33 üncü madde ile belirlenmiş olan sürelerin uzatılması sonucunu doğurmaz ve oturanlar yönünden bir hak teşkil etmez” şeklinde değiştirilmişti.

Uygulama nasıl?

İşgaliye bedeli düzenlemesinin son halinin yürütülmesinin durdurulmasına ya da iptaline ilişkin herhangi bir yargı Kararı bulunmaması ve bu konuda başka bir değişikliğe de gidilmemiş olması nedeniyle, kurumlar bu düzenleme çerçevesinde uygulama yapmaya devam etmektedirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.