logo yeni

BDDK’NIN TEŞKİLAT VE PERSONEL YAPISI DEĞİŞİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kredi karti2Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) teşkilat ve personel düzenlemelerinde değişiklik de öngören Kanun Tasarısı, Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN imzası ile Meclis Başkanlığına sunuldu.

Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine, ödeme hizmetlerine, ödeme kuruluşlarına ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacı ile hazırlanan “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Tasarısı” 5411 sayılı Bankacılık Kanununda da değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler içeriyor.

BDDK'nın teşkilat ve personel yapısına ilişkin değişikliklerden bazıları şöyle:

-Kurul, üyelerin talebi halinde Kurum merkezi dışında yurt içi temsilciliklerini ilgili üyenin daimi çalışma yeri olarak belirleyebilecek. BDDK üyesi nerede istiyorsa orada çalışacak ve o yerde temsilcilik oluşturulacak.

-Kurumun taraf olduğu dava ve icra takibi hizmetlerini yürütmek için sayısı 10’u geçmemek üzere, sözleşmeli avukat çalıştırılabilecek.

-BDDK Başkan yardımcısı sayısı 3’ten 5’e çıkarılıyor.

-Kurumda en fazla 15 olabilen daire başkanlığı sayısı 20’ye kadar yükseltilebilecek.

-Kurumun Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında en fazla 4 adet kurulabilen müdürlük sayısı 8’e yükseltiliyor.

-Özel uzmanlık gerektiren ve geçici nitelikteki işler için, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın hizmet satın alınabilecek.

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uzmanlığı oluşturuluyor.  BDDK’da halen meslek personeli olarak; bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları ile bilişim uzman ve yardımcıları istihdam edilirken, Tasarının yasalaşması halinde “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uzman ve yardımcıları” da meslek personeli olarak istihdam edilebilecek.

-Özel uzmanlık gerektiren ve geçici nitelikteki işler için, ödeme ve sözleşme şartları Kurulca belirlenmek kaydıyla, Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın hizmet satın alınabilecek.

Kanun Tasarısının ilgili düzenlemesi:

“MADDE 39- (1) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

(2) 5411 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu sayının yarısını” ibaresi “sayısı toplamda yirmiyi” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “dört” ibaresi “sekiz” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kurul, üyelerin talebi halinde Kurum merkezi dışında yurt içi temsilciliklerini ilgili üyenin daimi çalışma yeri olarak belirleyebilir.

(3) 5411 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “hukuk uzman ve yardımcıları ile bilişim” ibaresi “hukuk uzman ve yardımcıları, bilişim uzman ve yardımcıları ile Bankacılık Düzenleme  ve Denetleme Kurumu şeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan “hukuk ve bilişim” ibaresi “hukuk, bilişim ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu”, yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “hukuk ve bilişim” ibaresi “hukuk, bilişim ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu”, ikinci cümlesinde yer alan “Uzman yardımcılığı” ibaresi “Uzman yardımcılığı (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu uzman yardımcılığı hariç)”, dördüncü cümlesinde yer alan “hukuk ve bilişim” ibaresi “hukuk, bilişim ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir  

“Kurumda, 27/6/i 989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde bilişim personeli çalıştırılabilir. Ancak söz konusu maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki şartlar Kurum için aranmaz.

Kurumun taraf olduğu dava ve icra takibi hizmetlerini yürütmek için sayısı onu geçmemek üzere, genel hükümlere göre vekâlet akdiyle sözleşmeli avukat çalıştırılabilir.

Özel uzmanlık gerektiren ve geçici nitelikteki işler için, ödemeler ve sözleşme şartları Kurulca belirlenmek kaydıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın hizmet satın alınabilir.”

(5) Ekli cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 5411 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvele eklenmiştir.”

Tasarı ekinde yer verilen cetvelde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için;

-2 Başkan Yardımcısı

-4 Müdür,

-10 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uzman Yardımcısı

kadrosu ihdas edilmesi öngörülüyor.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.