logo yeni

3600 EK GÖSTERGE MECLİSTE KABUL EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

tbmm657 sayılı DMK' da değişiklik yapılmasını da içeren “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.  Cumhurbaşkanının onaylamasının müteakip Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Meclis Genel Kurulunda kabul edilen Kanun, çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yaparken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki Ek Gösterge Cetvelinde de değişiklik yaptı. Bu değişikliğin yürürlüğe girmesiyle, Daire Başkanı ve Grup Başkanı kadro unvanları için halen 3000 olarak uygulanan Ek Gösterge rakamı 3600’e yükselmiş olacak.

Kimlerin ek göstergesi yükselecek?

657 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle;

-Genel Müdürlük ve Başkanlıklardaki “Daire Başkanı”,

-Millî Eğitim Bakanlığı “Grup Başkanı”,

-Gelir İdaresi “Grup Başkanı”,

-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği “Grup Başkanı”,

-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar İle Yüksek Öğretim Kuruluşlarındaki, “Daire Başkanı” ve “Grup Başkanı”

kadro unvanlarının Ek Göstergesi 3000’den, 3600’e yükselmiş oluyor.

Kanunun ilgili hükmü

“Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un  657 sayılı Kanunda değişiklik öngören maddesi:

“MADDE 14- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (II) sayılı Cetvelin; “4. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA” bölümünde yer alan “Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı,” ibareleri ile “5. YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA” bölümünde yer alan “Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı,” ve “Grup Başkanı ve” ibareleri metinden çıkarılmış, aynı Cetvelin “1. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA” bölümüne “Serbest Bölge Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı,” ibaresi, “2. YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA” bölümüne “Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Grup Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.