logo yeni

KARAR SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplin4Devlet Memurları Kanununda belirtilen disiplin cezası gerektiren fiil ve halleri işledikleri gerekçesiyle, yapılacak soruşturma neticesinde, yetkili amir veya kurullar tarafından memurlar hakkında disiplin cezası verilebilmektedir. Ancak, soruşturma tamamlandığı halde, ilgili disiplin amiri ya da disiplin kurulunun, kendilerine tanınan karar verme süresi içerisinde konuya ilişkin karar vermedikleri durumlarla da karşılaşılabilmektedir. 

Disiplin cezasını verecek olan amir ya da kurulların, Kanunda belirlenen süre geçirildikten sonra verecekleri disiplin cezaları konusunda farklı değerlendirmeler yapılabilmektedir. 

Disiplin cezalarında karar süresi

Disiplin cezalarında “Karar süresi” hususu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 128 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddede; “Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.” denilmiştir. 

Disiplin cezalarında zamanaşımı süresi 

Disiplin cezalarında zaman aşımı hususu ise 657 sayılı Kanunun 127 nci maddesinde belirtilmiştir. Maddede, hangi sürelerin geçmesi durumunda ceza verme yetkisinin zaman aşımına uğrayacağı açıkça ifade edilmiştir. Buna göre; “Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; 

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren  nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.” 

Disiplin cezası verilmesini etkileyen süreler hangileridir?

Hangi sürelerin aşılmış olması halinde “Disiplin cezası verme yetkisinin” ortadan kalkacağı Kanunda açıkça belirtilmiş olup, bu süreler içerisinde kalmak kaydıyla disiplin cezası verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, disiplin soruşturmasının tamamlanmasından sonra belli bir süre içerisinde disiplin cezası konusundaki kararın ilgili amir ya da kurullar tarafından verilmesi gerektiği hususu da Kanunda yer almıştır. Ancak burada belirtilen süre, disiplin cezası verme yetkisini ortadan kaldıran bir süre olmayıp, ilgili amir veya kurullara görevlerini belli bir süre içerisinde yapma konusunda sorumluluk yüklemektedir.

Bu çerçevede;

-Zamanaşımı sürelerinin geçirilmemiş olması kaydıyla, disiplin cezası kararı vermeye ilişkin süreler geçmiş olsa bile, disiplin cezası verilmesinin mümkün olacağı,

-Disiplin cezası kararını geciktirerek, görevlerini süresi içerisinde yapmayan amir veya kurul üyeleri hakkında ise disiplin hükümlerine göre işlem başlatılması gerekeceği değerlendirilmektedir.

Konuya ilişkin örnek Karar için tıklayınız…

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.